Sborník z IX. odborné vědecké konference s mezinárodní účastí „Inovativní přístupy v edukaci osob se speciálními potřebami“

Sborník obsahující příspěvky prezentované v rámci konference pořádané Katedrou speciální pedagogiky ve spolupráci s Uniwersytet Ślasky Katowice s cílem reflektovat vybrané aktuální otázky principů deklarovaných v současných kurikulárních a dalších dokumentech podporujících zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Sborník soubor pdf 1,17 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2021