Studenti speciální pedagogiky vyrobili hry a hračky pro děti se zrakovým postižením

Studentky 2. ročníku speciální pedagogiky z PdF OU vyrobily v rámci předmětu Základy oftalmopedie, který vede Mgr. Daniela Kilduff, Ph.D. speciální pomůcky pro děti se zrakovým či kombinovaným postižením. Pomůcky (hry a hračky), které jsou zvláštní zejména svým vizuálním i hmatovým kontrastem, jsou určeny k reedukaci zraku a celkovému rozvoji dětí se zrakovým či vícečetným postižením v raném a předškolním věku. Celkem 15 druhů daných pomůcek bylo vyrobeno pro Středisko rané péče v Ostravě, se kterým Katedra speciální pedagogiky každoročně spolupracuje.


Studenti speciální pedagogiky vyrobili hry a hračky pro děti se zrakovým postižením
Studenti speciální pedagogiky vyrobili hry a hračky pro děti se zrakovým postižením
Studenti speciální pedagogiky vyrobili hry a hračky pro děti se zrakovým postižením
Studenti speciální pedagogiky vyrobili hry a hračky pro děti se zrakovým postižením

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 07. 2021