Pozvánka na jubilejní celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí

pořádanou u příležitosti
25. výročí založení Sekce psychologie zdraví ČMPS
a 20. výročí víkendových setkání a konferencí Sekce

ve dnech 17. - 19. 5. 2013

ve Vernířovicích u Šumperka


Hotel Reoneo

Pořadatelé konference

Českomoravská psychologická společnost - Sekce psychologie zdraví ve spolupráci
 • s Katedrou Pedagogické a školní psychologie,
 • PdF Ostravské univerzity v Ostravě,
 • Státním zdravotním ústavem v Praze
 • a Ústavem sociálního lékařství, LF UK v Hradci Králové

Hlavní témata programu:

 • Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví (PZ)
 • Spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS)
 • Prevence, ochrana a podpora zdraví z pohledu PZ
 • Psychická a tělesná odolnost (zdatnost)
 • Psychologické a sociální souvislosti zdraví a nemoci v souč. světě
 • Škola a zdraví, výchova ke zdraví
 • Současnost a perspektivy PZ

Předsedající:

 • Prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. (garant)

Organizační výbor:

Sekretariát konference:

Organizace a pokyny pro přihlášení

Vyplněnou přihlášku zasílejte e-mailem na adresu sekretariátu konference a v kopii na bkoukola@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2013 – prosíme o dodržení termínu.

Pokyny pro přihlášení odborného příspěvku (sdělení, workshop, poster):

Připravte stručný abstrakt délky přibližně 250 slov (1433 znaků), který vložíte do formuláře za přihláškou.

Abstrakt by měl vycházet ze základních bodů:

 • Východiska - Metoda - Výsledky - Závěry
  Abstrakt i vyplněnou přihlášku odešlete na uvedenou e-mailovou adresu Sekretariátu konference. Všichni účastníci konference obdrží při zahájení Sborník abstrakt sdělení v elektronické formě (CD). Příspěvek přihlašujte jen jednou i v případě, že se na něm podílí více účastníků konference, je jedno, kdo z nich jej přihlásí. Jeden autor (resp. skupina autorů) může přihlásit nejvíce 3 příspěvky. Také letos počítáme s posterovou sekcí, využijte ji.

S ohledem na významná jubilea budou v sobotní dopolední plenární části programu (18. 5.) zařazeny vyžádané přednášky dlouholetých členů výboru Sekce psychologie zdraví. Na sobotním diskusním večeru k významným trendům a problémům současné psychologie promluví významní a zasloužilí představitelé čs. psychologie.

Doprovodný kulturní program


Primářská kapela v pátek večer


Koncert MgA. J. Dvořákové-Marešové na varhanní pozitiv v sobotní podvečer

Doba konání:

Zahájení konference v pátek 17. května 2013 po večeři (19. hodin), předpokládané ukončení v neděli 19. května 2013 v poledne před obědem. Setkání se uskuteční v hotelu Reoneo, Vernířovice u Šumperka.

Náklady pobytu účastníků:

Cena za osobu a den 400 Kč (zahrnuje ubytování ve dvou-čtyřlůžkových pokojích, příp. chatičkách s celodenním stravováním). Dvoulůžkové pokoje jsou přednostně rezervovány manželským dvojicím. Jméno spolubydlící/ho uveďte na přihlášce.

Způsob platby za ubytování a stravování:

Uskuteční se bez zálohy až na místě v hotovosti proti vystavení dokladů. Placení bankovním převodem není možné. Kdo chce přijet dříve, domluví se s vedoucím hotelu Reoneo
(pan Petr Tihelka, mobil: 608 444 659) a oznámí to současně hlavnímu organizátorovi B. Koukolovi.

Konferenční poplatek:

200 Kč se platí na místě u jednatelky sekce PZ ( PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.).

Doprava:

V pátek odpoledne vlakem ze Šumperka do Sobotína a odtud autobusovou linkou do Vernířovic (navazuje na spoje Českých drah). Zpět v neděli objednaným autobusem 12,00 hodin z Vernířovic přes Šumperk do Zábřeha na Moravě. Prosíme, ZÁVAZNĚ vyznačte v přihlášce, zda pojedete zpět objednaným autobusem (podle počtu zájemců se bude zajišťovat malý či velký bus).


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022