Projekty a granty
ED-ON: Edukacji miedzykulturowa w dobie nauczania zdalnego
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období3/2021 - 2/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Charakteristiky výukových zdrojů jako potenciálně implementovaného kurikula v kontextu učebních strategií studentů terciárního vzdělávání a možností podpory jejich kritického myšlení
Hlavní řešitelMgr. Jarmila Kojdecká
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Užívání edukačních médií ve výuce anglického jazyka a přírodopisu na 2. stupni základních škol
Hlavní řešitelMgr. Nikol Porubová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Užívání výukových zdrojů ze strany vysokoškolských pedagogů a studentů
Hlavní řešitelMgr. Bc. Tereza VAŠUTOVÁ, DiS.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený