Projekty a granty
Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina jako nástroj kognitivní edukace v kontextu primárního vzdělávání žáků a pregraduální přípravy učitelů
Hlavní řešitelMgr. Eliška Kučáková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Činitelé ovlivňující porozumění (e)neuměleckých textů u studentů středních odborných škol s technickým zaměřením v Moravskoslezském a Olomouckém kraji
Hlavní řešitelMgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Utváření učitelského přesvědčení v profesní biografii učitele v kontextu se způsoby užívání studijních zdrojů
Hlavní řešitelMgr. Bc. Tereza VAŠUTOVÁ, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
ED-ON: Edukacji miedzykulturowa w dobie nauczania zdalnego
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období3/2021 - 2/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený