Publikační činnost - IS PUBL
A View of Secondary Technical School Students on the Support and Barriers to their Professional Growth
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2022, in Science Press
kapitola v odborné knize

Influence of parents? education and profession on self-assessment of secondary school students? prerequisites for studying
Dana Vicherková, Josef Malach, Martin KOLÁŘ
Rok: 2022
stať ve sborníku

Radost v pojetí J. A. Komenského
Miriam Prokešová
Rok: 2022, Caritas et Veritas
článek v odborném periodiku

SCHOOL ASSESSMENT CULTURE IN A DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT
Dana Vicherková, Josef Malach, Martin KOLÁŘ
Rok: 2022
stať ve sborníku

SECONDARY SCHOOL STUDENTS? STUDY AMBITIONS AND PREREQUISITES FOR THE STUDY
Josef Malach, Dana Vicherková, Martin KOLÁŘ, Kateřina Malachová
Rok: 2022
stať ve sborníku

Vzdělávání ve strojírenských oborech a jeho optimalizace pro potřeby trhu práce
Veronika Švrčinová, Dana Vicherková, Milan Chmura, Josef Malach
Rok: 2022, Paido
odborná kniha

A New Approach to an Achievement Motivation System for the Choice of an Engineering High School and Field of Study
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems
článek v odborném periodiku

Analysis of the curriculum of secondary technical education based on the reflection of ict competencies
Josef Malach, Veronika Švrčinová, Dana Vicherková, Milan Chmura
Rok: 2021
stať ve sborníku

Andragogická intervence do rodinné péče
Hana Vavříková
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

členka České pedagogické společnosti
Dana Vicherková
Rok: 2021
ediční a redakční práce

FACTORS AFFECTING MOTIVATION AND DECISIONS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS' STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION
Dana Vicherková
Rok: 2021
stať ve sborníku

IMAGE IN NON-ARTISTIC TEXT AS A FACTOR DEVELOPING READING STRATEGIES OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS' PUPILS
Dana Vicherková, Denisa Lichá, Markéta Šenkeříková
Rok: 2021, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Landecké pověsti
Miriam Prokešová
Rok: 2021
ostatní

Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních
Alena Vališová, Miroslava Kovaříková
Rok: 2021, Grada Publishing, a. s.
odborná kniha

Pedagogický výzkum
Iva Červenková, Marek Václavík, Zuzana Sikorová
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Professional problems of beginning teachers and condition of their adaptation
Iva Červenková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Professional problems of beginning teachers and conditions of their adaptation
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Rok: 2021
stať ve sborníku

Relationality in Education of Morality
Miriam Prokešová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Spokojenost s on-line výukou z perspektivy vysokoškolského studenta
Milan Chmura, Josef Malach, Hana Vavříková
Rok: 2021
stať ve sborníku

STUDENTS OF TECHNICAL HIGH SCHOOLSIN THE REALITY OF DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Pedagogical Education Theory and Practice
článek v odborném periodiku

Textbook as a Medium: Impulses from Media Studies for Research on Teaching Materials and Textbooks in Educational Sciences
Zuzana Sikorová, Péter Bagoly-Simó
Rok: 2021, Springer International Publishing (Springer Nature Switzerland AG)
kapitola v odborné knize

Textbooks and Educational Media: Perspectives from Subject Education
Zuzana Sikorová, Péter Bagoly-Simó
Rok: 2021
ediční a redakční práce

The Cultural Identity and Education of University Students in Selected East-Central Countries: A Polish-Czech Comparative Study
Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2021, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG
odborná kniha

Typy a způsoby užívání výukových zdrojů žáky osmých tříd základních škol
Aleš Bednárek, Gabriela Mynářová, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2021, Pedagogika
článek v odborném periodiku

View of secondary technical school students on the paths and barriers to their professional development
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2021
stať ve sborníku

Život pod Landekem
Miriam Prokešová, František Žebrák
Rok: 2021, Ostrava-Repronis
odborná kniha

A VIEW ON THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF THE SELECTED GROUP OF FIFTEEN YEARS OLD UKRAINIAN PUPILS
Dana Vicherková
Rok: 2020, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENGINEERING AS A FACTOR INFLUENCING A CHOICE OF STUDIES AT VOCATIONAL SCHOOL AND FUTURE CAREER IDEAS OF STUDENTS
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

AXIOLOGIZATION AS A TOOL OF PREVENTION SOCIAL PATHOLOGICAL PHENOMENA IN CZECH SOCIETY
Hana Vavříková
Rok: 2020, Pedagog?cal education: Theory and Practice. Psychology. Pedagogy.
článek v odborném periodiku

Background of the Revision of the Secondary School Engineering Curriculum in the Context of the Society 4.0
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

členka mezinárodní redakční rady časopisu New Inception
Dana Vicherková
Rok: 2020
ediční a redakční práce

DIGITAL AND READING LITERACY OF STUDENTS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Dana Vicherková
Rok: 2020, Grant Journal
článek v odborném periodiku

DIGITAL AND READING LITERACY OF STUDENTS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Digital technology in the context od social science teaching at secondary schools
Alena Vališová
Rok: 2020, Studia z Teorii Wychowania
článek v odborném periodiku

Digitální kompetence učitelů středních odborných škol jako výzva současného vzdělávání.
Alena Vališová, Jitka Lorenzová, Jiří Semrád, Blanka Jirkovská, Lenka Mynaříková, Pavel Andres
Rok: 2020, Paido
odborná kniha

E-learning of Students for Elaboration of Reading Lists for Secondary School Exam
Dana Vicherková, Andrea Paličková, Pavla Davidová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Ethical codes in adult education as subjects of comparative analysis
Josef Malach
Rok: 2020, European journal for research on the education and learning of adults : RELA
článek v odborném periodiku

IMAGE IN NON-ARTISTIC TEXT AS A FACTOR DEVELOPING READING STRATEGIES OF SECONDARY
Dana Vicherková, Markéta Šenkeříková, Denisa Lichá
Rok: 2020
stať ve sborníku

Jak mohou výukové materiály podporovat učení žáků?
Zuzana Sikorová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Learning strategies from the text in the lower secondary schools: analysis through the eye-tracking method.
Marita Širmer Martirosyan, Jakub Romba, Iva Červenková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Locus of control analysed with regards to non-traditional tertiary students of education
Josef Malach, Dana Vicherková, Tomáš Barot
Rok: 2020, Studia paedagogica
článek v odborném periodiku

Motivation of Czech students of secondary technical schools to study engineering
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2020, Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Pedagogical facilitation from view of university students
Hana Vavříková
Rok: 2020, Pedagog?cal education: Theory and Practice. Psychology. Pedagogy.
článek v odborném periodiku

Politické a strategické nástroje facilitace procesu učení dospělých
Hana Vavříková, Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura
Rok: 2020
stať ve sborníku

Pro nové výzvy nová řešení. Trendy, teorie a inovativní praxe vzdělávání a učení
Josef Malach
Rok: 2020, OHŘE MEDIA spol. s r.o.
kapitola v odborné knize

PUPIL'S CREATIVITY AS A FACTOR INFLUENCING READING OF ARTISTIC TEXTS
Dana Vicherková, Andrea Paličková, Pavla Davidová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Reading Comprehension and Context of the Digital Generation of Secondary Engineering Schools' Pupils in the Czech Republic
Dana Vicherková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reading Comprehension and Context of the Digital Generation of Secondary Engineering Schools' Pupils in the Czech Republic
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2020
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324