Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2024
stať ve sborníku
 
Rok: 2024, Wolters Kluwer ČR
odborná kniha
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023, WSB University
kapitola v odborné knize
 
Marlene Pieper, Christoph Bierschwale, Zuzana Sikorová, Michaela Vogt
Rok: 2023, MedienPädagogik
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Scientific Publisher WSB University
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023, inScience Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, in Science Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, in Science Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Kultura i Wychowanie
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku