Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky > Studium a přijímací řízení > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Požadavky k přijímací zkoušce - Učitelství pro střední školy – Pedagogika

studijní program:Učitelství pro střední školy
aprobace: Pedagogika
forma studia: prezenční

U navazujících magisterských studií si uchazeč volí specializaci, která je kombinací dvou aprobací (např. Pedagogika – Hudební výchova). Studijní aprobace Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty programu Učitelství pro střední školy lze vzájemně kombinovat. Nabízené kombinace aprobací nalezne uchazeč v e-přihlášce.

Přijímací zkouška má formu testu, který ověřuje znalost základních pedagogických pojmů, teorií a koncepcí, jakož i orientaci uchazeče v odborných pedagogických zdrojích. Uchazeč prokáže schopnost aplikovat teoretická východiska v rámci níže uvedených okruhů. Tematické okruhy vycházejí z rozsahu kurikula bakalářského studia programu Pedagogika, který je realizován Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy pro přijímací zkoušku
Ukázka vzorového testu ikona pdf

Součástí přijímacího řízení ke studiu v programu Učitelství pro střední školy je rovněž přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie. Obsahem přijímací zkoušky jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia programů se zaměřením na vzdělávání realizovaných na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.


Informace k přijímací zkoušce z pedagogiky a psychologie

Podmínkou k přijetí je ukončené bakalářské vzdělání v programu Pedagogika nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 11. 2019

facebook
rss
social hub