Studium na katedře preprimární a primární pedagogiky pedagogiky

Bakalářské studium

Učitelství pro mateřské školy – prezenční studium

Učitelství pro mateřské školy – kombinované studium

Magisterské studium

Učitelství pro 1. stupeň základních škol – prezenční studium

Učitelství pro 1. stupeň základních škol – kombinované studium


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


e-přihláška
kompletní nabídka


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022