Seminář Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 23. května 2022 v Jednacím sále Valdštejnského paláce v Praze

Dne 23. května 2022 od 13:30 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce v Praze proběhl seminář nazvaný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Seminář byl pořádán Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR. Z katedry preprimární a primární pedagogiky se semináře zúčastnily doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.PhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.

Po úvodních slovech senátora prof. Jiřího Drahoše, předsedy výboru a senátorky ing. Jaromíry Vítkové, místopředsedkyně výboru, převzala jednání Mgr. Hana Splavcová, členka Řídicí pracovní skupiny MŠMT k revizi Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a seznámila přítomné se základními principy, záměry úprav a harmonogramem prací. Krátce odůvodnil postup prací, návaznost vzdělávacích programů a filozofii jejich inovací RNDr. Kamil Ubr, ředitel Odboru kurikula všeobecného vzdělávání z Národního pedagogického institutu. Poté vystoupila PhDr. Hana Havlínová, Ph.D., garantka prvostupňového vzdělávání s příspěvkem Pedagogická diagnostika a plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání. Následovala bohatá odborná diskuse, která vygenerovala některé podněty k revizi Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a k zajištění plynulého přechodu dětí z mateřské školy do 1. třídy základní školy, do které se zapojily obě členky katedry.


Seminář Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 23. května 2022
Seminář Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 23. května 2022
Seminář Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 23. května 2022

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 05. 2022