Projekty / akce / konference

  • Projekt Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
    registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
  • Projekt Kompetentní pedagog a žák
    registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000544

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 10. 2017