Projekty / akce / konference

Učíme (se) pro budoucnost

Cílem projektu je pojmenovat a v praxi ukázat klíčové kompetence pro budoucnost (vycházející ze strategie 2030+), které jsou rozvíjeny u žáků základní školy; zároveň propojit jednotlivé stupně vzdělávání (primární až terciární) na základě sdílení příkladů dobré praxe; zvýšení motivace ke vzdělání a diskuze o implementaci Strategie 2030+ do školní praxe; popularizovat učitelské povolání na veřejnosti v rámci regionu.