Učíme (se) pro budoucnost

Reg. č. projektu: MSMT-12676/2022

Realizátor: H-mat, o.p.s. ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou, Baška, příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity

Realizace projektu: 1. června 2022 – 31. prosince 2022

Anotace projektu:

Cílem projektu je pojmenovat a v praxi ukázat klíčové kompetence pro budoucnost (vycházející ze strategie 2030+), které jsou rozvíjeny u žáků základní školy; zároveň propojit jednotlivé stupně vzdělávání (primární až terciární) na základě sdílení příkladů dobré praxe; zvýšení motivace ke vzdělání a diskuze o implementaci Strategie 2030+ do školní praxe; popularizovat učitelské povolání na veřejnosti v rámci regionu.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy „Na učitelích záleží“.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2022