Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Technická výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní program
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Matematika se zaměřením na vzdělávání - minor

Studijní program v kostce

Chcete se rozvíjet v oblasti matematiky?

Bakalářský studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání nabízí přípravu jak v základních teoretických matematických disciplínách potřebných pro zvládnutí navazujícího studia učitele matematiky, tak i v oblasti teorie vyučování matematiky a v neposlední řadě i v oblasti praktické. Již v bakalářském studiu budete mít možnost vyzkoušet si učit v rámci volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení matematických dovedností. V rámci studia se mimo jiné seznámíte s možnostmi využití různého matematického software díky učebně vybavené mobilními počítači, který Vám bude nápomocen při řešení různých matematických úloh a pomůckou pro zvládnutí řady matematických disciplín. Studijní program vás primárně připravuje pro možnost pokračovat ve studiu magisterského programu Učitelství matematiky pro základní školy. V rámci studia se seznámíte se základními přístupy k výuce matematiky na základních školách, na což v dalším studiu můžete navázat anebo využít při různých volnočasových aktivitách zaměřených na matematiku.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Chceš pracovat s mladými lidmi? Chceš učit a baví Tě matematika? Nechceš se učit různé poučky zpaměti a raději si vše logicky odvodíš? Pojď studovat matematiku. Bakalářské studium matematiky na Ostravské univerzitě Ti poskytne rozsáhlé znalosti vyšší matematiky.

Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od Vás žádné speciální znalosti či dovednosti, kromě středoškolských znalostí a dovedností v oblasti matematiky. Očekáváme především zájem a nadšení pro práci s dětmi a zájem o studium jak teoretických, tak i praktických disciplín v oblasti matematiky.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

  • budete znát základy Matematické analýzy, Lineární algebry, Teorie množin, Syntetické a analytické geometrie, Kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky,
  • budete umět řešit úlohy z oblastí uvedených disciplín,
  • budete umět použít k řešení některých matematických úloh vhodný software, či jiné pomůcky (kalkulátor s grafickým výstupem, mobilní zařízení, apod.)
  • budete mít praktické zkušenosti s výukou matematiky v rámci volnočasových aktivit.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvování bakalářského studijního programu umožňuje přihlásit se na navazující magisterské studium učitelství matematiky a následně se uplatnit jako učitel matematiky na daném typu školy. Po absolvování bakalářského studijního programu se můžete pracovně realizovat v oblasti školní i mimoškolní.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice jsou:

  • pedagogický pracovník (asistent učitele matematiky)
  • vedoucí a organizátor matematicky zaměřených zájmových aktivit dětí a mládeže (školní a mimoškolská zařízení).

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.