Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Nenalezen žádný záznam.
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Nenalezen žádný záznam.
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglický jazyk - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Anglický jazyk pro ZŠ - Matematika pro ZŠnavazující
Český jazyk - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Český jazyk pro ZŠ - Matematika pro ZŠnavazující
Hudební výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Informační a komunikační technologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Matematika pro ZŠnavazující
Matematika - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠnavazující
Matematika pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠnavazující
Matematika pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠnavazující
Matematika pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠnavazující
Občanská výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Občanská výchova pro ZŠ - Matematika pro ZŠnavazující
Technická výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Tělesná výchova pro ZŠ - Matematika pro ZŠnavazující
Výchova ke zdraví - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské