Studium na katedře matematiky s didaktikou

Matematiku můžete na naší katedře studovat v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu. Po jejich absolvování se uplatníte jako asistenti pedagoga (bakalářské studium), nebo jako učitelé matematiky na ZŠ (navazující magisterské studium), dále ve školních družinách, v centrech volného času při vedení zájmových kroužků a zajišťování dalších volnočasových aktivit.

Bakalářské studium

Matematika se zaměřením na vzdělávání (v kombinaci s dalším oborem) – prezenční studium

Navazující magisterské studium

Učitelství matematiky pro ZŠ (v kombinaci s dalším oborem) – prezenční studium
e-přihláška
kompletní nabídka


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2021