Setkání kateder matematiky pedagogických fakult moravských univerzit

Již několik let se na začátku každého roku setkáváme jako členové kateder matematiky pedagogických fakult Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně a Ostravské univerzity v Ostravě na společném pracovním semináři nazvaném „Setkání kateder matematiky pedagogických fakult moravských univerzit“.

Letošní 10. ročník setkání kateder matematiky se měl konat u nás na Katedře matematiky s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, vzhledem k pandemické situaci však poprvé proběhl online formou v platformě Google Meet.

Úvodní setkání bylo společné, vedoucí jednotlivých pracovišť seznámili kolegy se změnami, které se za poslední rok na jejich katedře udály (personální složení, studijní programy, věda a výzkum, internacionalizace, praxe ad.). Poté v rámci úvodního setkání proběhla bohatá diskuse věnovaná zkušenostem s výukou na pracovištích v době koronavirové pandemie.

Po společné části jsme se přesunuli do různých místností (připravených katedrou matematiky s didaktikou PdF OU) dle svého zaměření: Room 1 – učitelství pro 1. st. ZŠ, Room 2 – učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ, Room 3 – zajímavosti z oblasti matematiky, apod. V těchto „místnostech“ jsme probírali témata specifická pro danou oblast. Ve skupině učitelství pro 2. st. ZŠ jsme se věnovali vhodným technologiím pro online výuku matematiky, účastem na konferencích v době pandemie, moderním metodám výuky matematiky. Ve skupině učitelství pro 1. st. ZŠ jsme sdíleli osobní zkušenosti se specifiky distanční výuky studentů a žáků 1. stupně a diskutovali možnosti zabezpečení profesních praxí, doplnění oborových didaktik o prvky distanční výuky a nástroje on-line výuky.

RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Katedra matematiky s didaktikou PdF OU


Setkání v roce 2021
Jedno z prvních setkání kateder matematiky pedagogických fakult moravských univerzit konané v Ostravě roku 2012


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 01. 2021