První víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Ostravě – Porubě

V rámci řešení projektu Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778 (doba realizace 2018–2020) byl zrealizován první ze série celkem deseti plánovaných praktických workshopů.

V sobotu 3. listopadu 2018 se třicítka oborových studentů druhého a třetího ročníku bakalářského studijního programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání zúčastnila celodenního hudebně činnostního workshopu, jehož součástí byly rovněž detailní didaktické analýzy reálných pedagogických situací. Ve své škole (Základní škola Josefa Valčíka 4411, Ostrava – Poruba) nás přivítaly a svou mnohaletou zkušenost učitelek hudební výchovy nám zprostředkovaly dvě vynikající expertky z praxe paní Mgr. Pavla Dědičová a paní Mgr. Lenka Roupová.

Cílem tříleté projektu, kterému z hlediska oborové přípravy našich studentů přikládáme mimořádnou důležitost je zachytit a provést transfer specifických pedagogických stylů pedagogů – expertů v oblasti hudební výchovy a vedení dětských a mládežnických sborů, kteří se svými osobnostními i profesními charakteristikami blíží konceptu ideálu tzv. pedagogického mistrovství. Při sobotním workshopu jsme proto intenzivně muzicírovali – zpívali, intonovali, rytmizovali, hráli na zobcové flétny, doprovodné nástroje i na vlastní tělo, tančili jsme a modelovali hodiny hudebního poslechu. Závěr činnostního bloku pak patřil podrobnému didaktického rozvoru specifického pedagogického stylu obou expertek, včetně diskuse připravených ale i spontánních dotazů, které jsme v bloku řízeném katedrálními metodiky – doc. PhDr. Jiřím Kusákem, Ph.D. a doc. PhDr. Veronikou Ševčíkovou, Ph.D. – kladli. Byl to pro nás všechny nejen den plný odborného poučení a profesního růstu ale především radosti z hudby a vzájemné spolupráce a pomoci.

Druhý worskhop určený oborovým studentům 1. a 2. ročníku navazujících magisterských studijních programů realizovaných katedrou bude zaměřen na práci se žáky víceletých a čtyřletých gymnázií. V sobotu 1. prosince 2018 (učebna SC 236, budova S Pedagogické fakulty Ostravské univerzity) jej povede další skvělá expertka z praxe paní PhDr. Markéta Borůvková, Ph.D., působící na Matičním gymnázium v Ostravě.

Fotografie z akce pořídila studentka Mariana Frydrychová, jsou na nich zachyceni realizátoři a účastníci worskhopu a posluchači katedry hudební výchovy při instrumentální hře a syntetických hudebních činnostech.

realizátoři a účastníci worskhopu
posluchači katedry hudební výchovypři syntetických hudebních činnostech
posluchači katedry hudební výchovypři instrumentální hře
expertky z praxe paní učitelky Dědičová a Roupová

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 11. 2018