Šestý a sedmý víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zaměřené na práci se sborem, dirigování a metodiku nácviku vícehlasých písní od renesance až po současné moderní sborové kompozice.

V rámci řešení projektu Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778 (doba realizace 2018–2020) byly v zimním semestru akademického roku 2019/2020 zrealizovány další dva ze série celkem deseti plánovaných praktických workshopů.

V soboty 23. listopadu a 7. prosince 2019 se téměř 80 oborových studentů katedry hudební výchovy (bakalářského a navazujícího magisterského studia) zúčastnilo celodenního sbormistrovského kurzu pod vedením jedné z nejzkušenějších lektorek v České republice Mgr. Petry Rašíkové, sbormistryně doma i v zahraničí zlatými pásmy ověnčených sborů ARTEP (Gymnázium a Obchodní akademie Orlová) a CHORUS Ostrava.

Náplň prvního workshopu byla koncipována pro posluchače 1. ročníku, kteří hudebními disciplínami procházejí teprve první semestr, avšak už během rozezpívání a nácviku úvodní vícehlasé úpravy lašské písně Mi se vam raz zdalo se studenti nechali strhnout k poctivé muzikantské práci, intonovali, zpívali, dirigovali a interpretovali velmi přesvědčivým způsobem, za což si vysloužili v závěru setkání po didaktickém rozboru pochvalu nejen od lektorky, ale také vedoucího katedry doc. PhDr. Jiřího Kusáka, Ph.D.

Druhého sobotního workshopu se zúčastnili studenti vyšších bakalářských ročníků a všichni studenti navazujících magisterských oborů. Lektorující sbormistryně reagovala na přítomnost zkušenějších hudebníků a sbormistrů volbou náročnějšího hudebního materiálu. Opět studenty instruktivně výborně vedla k dosahování kvalitních výkonů při intonaci, zpěvu, zvládání dirigentského gesta. Dokonce zařadila i interpretaci náročné sborové skladby Kotek významného polského skladatele dvacátého století Andrzeje Koszewského. V závěru didaktického rozboru sbormistrovských činností padaly z úst obou řešitelů projektu doc. PhDr. Jiřího Kusáka, Ph.D., a Mgr. Věry Marhevské, Ph.D., superlativy jak směrem ke kvalitě vedení workshopu, tak k emočnímu naladění studentů, kteří svým přístupem podpořili celou akci, a tak lze s nadšením konstatovat, že obě soboty se staly smysluplně stráveným a obohacujícím zážitkem pro všechny zúčastněné.

Fotografie pořídila během workshopu Mgr. Věra Marhevská, Ph.D., a studenti KHV.


Šestý a sedmý víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zaměřené na práci se sborem, dirigování a metodiku nácviku vícehlasých písní od renesance až po současné moderní sborové kompozice.
Šestý a sedmý víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zaměřené na práci se sborem, dirigování a metodiku nácviku vícehlasých písní od renesance až po současné moderní sborové kompozice.
Šestý a sedmý víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zaměřené na práci se sborem, dirigování a metodiku nácviku vícehlasých písní od renesance až po současné moderní sborové kompozice.
Šestý a sedmý víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zaměřené na práci se sborem, dirigování a metodiku nácviku vícehlasých písní od renesance až po současné moderní sborové kompozice.
Šestý a sedmý víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zaměřené na práci se sborem, dirigování a metodiku nácviku vícehlasých písní od renesance až po současné moderní sborové kompozice.
Šestý a sedmý víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zaměřené na práci se sborem, dirigování a metodiku nácviku vícehlasých písní od renesance až po současné moderní sborové kompozice.

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 12. 2019