Konference Svoboda jazyka - jazyk svobody

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
a Kabinet literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace

pořádají ve dnech 21. a 22. června 2012

konferenci s mezinárodní účastí
v cyklech

SLOVO A OBRAZ V KOMUNIKACI S DĚTMI

 
a

ČEŠTINA – JAZYK SLOVANSKÝ

 
a u příležitosti významného životního jubilea prof. Jany Svobodové

na téma

Svoboda jazyka – jazyk svobody

 

Milí kolegové,
po dvou letech se opět hlásíme s pozváním do Ostravy. Budeme rádi, když spolu s námi otevřete některé ze zajímavých témat, kterým jsme symbolicky dali zastřešující název Svoboda jazyka – jazyk svobody. Rádi bychom věnovali letošní konferenci osobnosti naší milé vedoucí katedry, paní profesorky Jany Svobodové, a oslavili nejen v pracovním duchu její jubileum. I když název odkazuje k jazyku jako předmětu odborného zájmu jubilantky, zůstane tradičně při odborné šíři našeho rokování. Máte-li zájem, otevřete téma nejen lingvistické, ale i literární a didaktické. Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že konference bude pro Vás opět zdrojem podnětů k další práci.

Nabízíme např. tyto tematické okruhy:

  • jazyk svobody ve světle současnosti a mediálního věku
  • jazyk svobody a aktuální jazyková kompetence mluvčích
  • jazyk svobody a současná literární produkce dětem
  • svoboda jazyka v nejširším slova smyslu
  • svoboda jazyka skutečná i zdánlivá, tj. zavazující
  • svoboda literárního jazyka dětské knihy (možnosti a limity literární komunikace s dětmi)
  • svoboda jazyka v obraze minulosti a současnosti, zejména ve vztahu k dětskému adresátovi (problematika ediční praxe včera a dnes)
  • svoboda jazyka v alegorii, symbolizaci, metafoře
  • svoboda jazyka v pojetí didaktiky jazyka a literární výchovy.

Také další související náměty vítáme! Očekáváme, že na přihlášené příspěvky naváže výměna názorů, diskuse o tématu a dalších možnostech jeho využití.

Přihlášky (návratky) včetně přibližně desetiřádkové anotace příspěvku, kterou nutně potřebujeme jako podklad pro rozšířenou verzi programu našeho setkání, posílejte prosím obratem, nejpozději pak do 15. května 2012, a to nejlépe elektronicky na e-mail , případně poštou na adresu: Kabinet literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace při  KCD, PdF OU, Mlýnská 5, 702 00 Ostrava. Bez této anotace nebude možno přihlášku příspěvku akceptovat. Program včetně anotací rozešleme přihlášeným účastníkům e-mailem v dostatečném předstihu.

Své příspěvky prosím pište v přiložené šabloně a odevzdejte je e-mailem do týdne po proběhnutí konference. Rádi bychom sborník v podobě CD vydali do konce roku 2012.

Účastnický poplatek 1.100 Kč je třeba zaslat do 15. května 2012 na účet ČNB Ostrava číslo 931761/0710, variabilní symbol 454202.

Pro zahraniční přispěvatele uvádíme číslo v mezinárodním formátu IBAN a SWIFT (nutné uvádět obojí) - IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761, BIC (SWIFT): CNBA CZ PP.

Potvrzení o zaplacení předložte u prezence.

Dílčí organizační dotazy lze adresovat na e-mailovou adresu . Na setkání s Vámi se velmi upřímně těší jménem vědeckého výboru konference a všech organizátorů.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022