1. ročník studentské vědecké videokonference 2007

Že lze studentskou vědeckou konferenci uspořádat v nové, neotřelé podobě, mohou potvrdit všichni účastníci odborného setkání, které se konalo 25. dubna. Virtuální most spojil Ostravu a Prešov, konkrétně katedru českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU s katedrou knižničných a slovakistických štúdií Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.

Takto pojatá mezinárodní studentská videokonference se konala poprvé a díky společnému úsilí doc. E. Höflerové a doc. J. Kesselové, jakož i techniků a všech zúčastněných studentů se premiéra skutečně vydařila.

Studentská vědecká konference ve virtuálním prostoru
Studentská vědecká konference ve virtuálním prostoru
Studentská vědecká konference ve virtuálním prostoru
Studentská vědecká konference ve virtuálním prostoru
Studentská vědecká konference ve virtuálním prostoru
Studentská vědecká konference ve virtuálním prostoru

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016