Pozvánka na přednášku Komunikačný status frazém a jeho kultúrno-etnické pozadie

Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě, si Vás dovoluje pozvat na přednášku, kterou prosloví

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.,

z Katedry slovakistiky, slovanských filologií a komunikace Filozofické fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košicích

na téma

Komunikačný status frazém a jeho kultúrno-etnické pozadie.Přednáška se koná ve středu 18. dubna 2018 od 14:10 hod. v učebně G 414 budovy G Ostravské univerzity (ul. Čs. Mlýnská).


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2018