Pozvánka na přednášku K problému lexikální variantnosti (na základě zpracování Akademického slovníku současné češtiny)

Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě, si Vás dovoluje pozvat na přednášku, kterou prosloví

Mgr. Zdeňka Opavská

z oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

na téma

K problému lexikální variantnosti (na základě zpracování Akademického slovníku současné češtiny).Přednáška se koná ve středu 15. listopadu 2017 od 14:10 hod. v učebně G414 budovy G Ostravské univerzity (ul. Mlýnská).