Pozvánka na přednášku Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě, si Vás dovoluje pozvat na přednášku, kterou prosloví

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D., a Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

z katedry českého jazyka FF OU

a MgA. Jan Hůla,

doktorand studijního oboru Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování PřF OU

na téma

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů.Přednáška se koná ve středu 29. listopadu 2017 od 14:10 hod. v učebně G414 budovy G Ostravské univerzity (ul. Mlýnská).


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 10. 2017