Ze života katedry

Diseminační workshop výsledků projektu e-Courses for English Teachers

Dne 30. ledna 2023 se na Katedře anglického jazyka s didaktikou PdF uskutečnil diseminační workshop výsledků projektu e-Courses for English Teachers realizovaného v rámci programu Erasmus+.

FOTOREPORTÁŽ: Předvánoční setkání se zahraničními studenty na PdF

Na Pedagogické fakultě OU se pořád něco děje. Především pak v předvánočním čase máme jednu akci za druhou. Ten, kdo se byl podívat na setkání se zahraničními studenty, ví, že se umíme v období plném shonu i pobavit.

Katedra anglického jazyka s didaktikou na Noci vědců 2022

Studentky anglického jazyka si připravily aktivity zaměřené na výuku anglického jazyka prostřednictvím multisenzorického učení. Pro děti i jejich rodiče byla také připravena ochutnávka tradičního anglického čaje a sušenek.

Katedra anglického jazyka s didaktikou v novém projektu Erasmus+ IDEREC

Katedra anglického jazyka s didaktikou se zapojila do dalšího projektu Erasmus+, IDEREC: Intervention in the Development of FL Reading Comprehension Skill.

Návštěva z Akademii J. z Paradyźa, Gorzów Wielkopolski

Ve dnech 5.-9. září navštívily Katedru anglického jazyka s didaktikou kolegyně z Akademii J. z Paradyźa, Gorzów Wielkopolski, Polsko, dr. Jolanta Kijowska a dr. Joanna Kupczyk.

Projekt Erasmus+ e-CET - 3rd Transnational Project Meeting – Bielsko-Biala

29. září se na Univerzitě Bielsko-Biala uskutečnil 3. nadnárodní setkání řešitelů projektu e-CET. Setkání bylo věnováno pilotáži a hodnocení e-kurzů zaměřených na gramatické jevy a metodiku výuky anglického jazyka. Partnery projektu jsou Aspekt Foundation (Slovensko), Ostravská univerzita (Česká republika) a Univerzita Bielsko-Biala (Polsko). Katedru anglického jazyka s didaktikou reprezentovaly Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D. a Mgr. Michaela Trnová.

Projekt Erasmus+ MENTOR TRAINING - Lednice

V rámci projektu Erasmus+ MENTOR TRAINING (číslo projektu 2020-1-SK01-KA201-078250) se dnech 6.-9. září uskutečnilo školení určené pro metodiky a budoucí školitele uvádějících učitelů.

Přednáška Hallelujah: Religion and Mysticism in Rock Music

20. října se na Katedře anglického jazyka s didaktikou konala přednáška Hallelujah: Religion and Mysticism in Rock Music, kterou vedl španělský kritik, překladatel a básník Alberto Manzano.

Prezenčně o online distančním vzdělávání

Spolupráce mezi Katedrou anglického jazyka s didaktikou a Katedrou informačních a komunikačních technologií PdF OU vyústila v publikaci článku Teacher Communication in Online Distance Education at a Czech Higher Education Institution na spojené mezinárodní konferenci ICL a IGIP.

První absolventky Učitelství anglického jazyka pro ZŠ

Katedra anglického jazyka s didaktikou má první úspěšné absolventky navazujícího magisterského studia, obor Učitelství anglického jazyka pro ZŠ. Gratulujeme!

Intercultural Studies in Education

Děkujeme španělským studentům za prima aktivity a českým studentům za ochotu věnovat se kolegům ze zahraničí ve svém volném čase.

Petra Soviarová, studentka 3. ročníku Učitelství pro 1. st. ZŠ, se zahraničními studenty v Olomouci a v Dolní oblasti Vítkovic

Fotogalerie

Intercultural Studies v Muzeu Komenského, Přerov

Fotogalerie

Čeští a zahraniční studenti předmětu INTERCULTURAL STUDIES na Bolt Tower

Fotogalerie

Zahraniční studenti navštívili Velké Karlovice

Dne 25. listopadu 2018 se zahraniční studenti zúčastnili výletu do Velkých Karlovic

Návštěva z Akademii im. Jakuba z Paradyza v Gorzowie Wlkp.

Katedra anglického jazyka s didaktikou Pdf OU.

Noc vědců 2018

Noc vědců 2018 na katedře anglického jazyka s didaktikou.

Noc vědců 2017

Noc vědců 2017 na Centru jazykové přípravy PdF OU

Marburg International Staff Training Week Phillips-Universität Marburg

International Week se zúčastnilo 18 zástupců univerzit z Evropy i Asie.

Mid-Term Week

V týdnu po Velikonocích naše Centrum jazykové přípravy navštívil manželský pár Linda a Rex Rinne z USA, kteří momentálně žijí v Ostravě.

How To Teach Shakespeare

V pátek 11. března 2016 se na MŠMT konala konference při příležitosti 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara.

Wulkow VIII - The 8th Wulkow Meeting of Directors of Language Centres in Higher Education in Europe

8. setkání vedoucích jazykových center na evropských vysokých školách.

Deutsch ist prima

Stalo se tradicí, že v zimním semestru přijíždějí každoročně do Ostravy v rámci partnerských smluv mezi univerzitou ve Švýcarsku a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity švýcarští studenti z Pedagogické vysoké školy v Thurgau.

Význam výuky odborného cizího jazyka pro uplatnění v praxi

V pondělí 12. října 2015 se na MŠMT konala IV. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti „Význam výuky odborného cizího jazyka pro uplatnění v praxi“.

Mezinárodní konference Asociace učitelů angličtiny v České republice

Dne 4. - 6. září 2015 se uskutečnila v Uherském Hradišti mezinárodní konference Asociace učitelů angličtiny v České republice (ATECR).

„Němčina nás baví“

Pod tímto názvem připravily na sklonku zimního semestru AR 2013/2014 studentky 5. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Pedagogické fakulty v rámci předmětu Didaktika němčiny motivační projekt pro žáky 6. ročníku základní školy v Ostravě-Muglinově.