Kalendář

Metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka a studenty Ostravské univerzity
Datum konání:05.02.2015
Místo konání:učebna G301 (budova G)
Pořadatel:Hueber Verlag,
Katedra anglického jazyka s didaktikou

Metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka ze základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, a studenty Ostravské univerzity
Datum konání:29.05.2014
Pořadatel:Katedra anglického jazyka s didaktikou

Seminář Have Fun with Happy Series
Datum konání:28.05.2014
Místo konání:CJP PdF OU (budova G)
Pořadatel:Oxford University Press,
Katedra anglického jazyka s didaktikou

Seminář Angličtina v mateřské škole
Datum konání:21.05.2014
Místo konání:CJP PdF OU
Pořadatel:Katedra anglického jazyka s didaktikou,
Oxford University Press

Metodicko-didaktický seminář Nejlepší kamarádi jsou Beste Freunde
Popis:lektorka: Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Datum konání:17.04.2014
Místo konání:PdF OU (budova G)
Pořadatel:Hueber Verlag,
Katedra anglického jazyka s didaktikou

Metodický seminář pro učitele německého jazyka ze SŠ a studenty Ostravské univerzity
Datum konání:06.02.2014
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra anglického jazyka s didaktikou

Přednáška Garetha Daviese - English Methodology Training
Datum konání:09.12.2013
Místo konání:budova G, místnost č. 301
Pořadatel:Katedra anglického jazyka s didaktikou

Nové vizuální přístupy ve vyučování NJ
Datum konání:08.04.2013
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra anglického jazyka s didaktikou

Motivace žáků s důrazem na nová média
Datum konání:08.04.2013
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra anglického jazyka s didaktikou