Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglického jazyka s didaktikou > Ze života katedry

Ostravská univerzita

„Němčina nás baví“

Pod tímto názvem připravily na sklonku zimního semestru AR 2013/2014 studentky 5. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Pedagogické fakulty v rámci předmětu Didaktika němčiny motivační projekt pro žáky 6. ročníku základní školy v Ostravě-Muglinově. Tato netradiční forma výuky němčiny byla realizována v rámci projektových dnů „Brána jazykům otevřená“, které pro rok 2013 přichystala a zorganizovala katedra Centrum jazykové přípravy.

Projekt „Němčina nás baví“ byl koncipován jako zábavná jazyková výuka na stanovištích. Jeho cílem byla motivace žáků a zvýšení jejich zájmu o výuku německého jazyka.

Žáci rozdělení do tříčlenných skupin plnili úkoly na 10 stanovištích, na kterých se dozvěděli základní informace o reáliích německy mluvících zemí, zejména pak z oblasti kultury a každodenního života v těchto zemích, naučili se německy pojmenovávat barvy, zvířata, školní pomůcky, skládat obrázkové příběhy z dětské německé literatury, ovládli několik německých jazykolamů a v neposlední řadě si zahráli německé pexeso a domino.

Do projektu se zapojila také Roxanne Stoffel, studentka 2. ročníku z Pedagogické vysoké školy ve švýcarském městě Chur, která strávila na Ostravské univerzitě zimní semestr v rámci programu Erasmus. Pro Roxanne byl tento projekt cennou zkušeností v její praktické přípravě na budoucí roli učitele na základní škole.

Motivační projekt podpořilo věcnými dárky pro žáky základní školy také nakladatelství Hueber Verlag v Praze.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2017

facebook
rss
social hub