Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglického jazyka s didaktikou > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Význam výuky odborného cizího jazyka pro uplatnění v praxi

V pondělí 12. října 2015 se na MŠMT konala IV. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti „Význam výuky odborného cizího jazyka pro uplatnění v praxi“.

Příspěvky byly prezentovány ve třech blocích. První blok byl zaměřen na výuku cizího jazyka pro specifické účely. Zde především zaujal příspěvek paní Ulriky Tietze z Goethe Institutu v Římě, která představila Unternehmen Deutsch, tj. Podnikání němčině – školní projekt k profesní orientaci, nebo prezentace Ruxandry Popovici na téma English as an International Language.

Druhý blok byl zaměřen na potřebu znalosti odborného cizího jazyka v mezinárodním měřítku. V této části byli účastníci seznámeni s příklady česko-německé spolupráce, výsledky šetření potřeb německého jazyka v jihočeském regionu a s Projektem JASNĚ – Alles klar!, který představil profily jazykových dovedností a výukové materiály pro konkrétní profese.

Třetí blok uvedl příklady uplatnění znalosti odborného cizího jazyka v praxi.

Z prezentací jasně plyne očekávání zaměstnavatelů, že uchazeči o zaměstnání umí mluvit anglicky. V současné době je tedy angličtina již považována za součást všeobecného vzdělání a ten, kdo se chce uplatnit na trhu práce, musí ovládat i jiný cizí jazyk. Vzhledem k lokaci České republiky v Evropě je výhodné ovládat krom anglického jazyka také jazyk německý.

Příspěvky byly vedeny v anglickém, německém, francouzském, českém a slovenském jazyku. O přestávkách byl představen dokumentární film o výuce cizích jazyků v českých školách> Cizí jazyky pro život.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2017

facebook
rss
social hub