Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglického jazyka s didaktikou > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Wulkow VIII - The 8th Wulkow Meeting of Directors of Language Centres in Higher Education in Europe

Wolves wandering in woods of 

Unbelievably united universe,

Living to long for love and

Kalokagathia in Kosmos,

Optimizing optimistic options.

What a wonderful world of Wulkow wolves !

Tímto akrostichem jsem vyjádřila své pocity a dojmy z 8. setkání vedoucích jazykových center na evropských vysokých školách, které proběhlo ve dnech 21. až 24. ledna 2016 ve Wulkowě poblíž Frankfurtu nad Odrou ve východním Německu.

Wulkow VIII

Hlavním organizátorem byla Europa-Universität Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou, konkrétně ECAM (European Centre for Applied Multilingualism).

Duší této zdařilé akce nazvané The Next Generation byli vedoucí tohoto centra Thomas Vogel a jeho blízký spolupracovník David Furmanek.

Celkem přijelo 30 účastníků z devíti evropských zemí. Kromě hostitelské země to bylo Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Kypr, Polsko, Švýcarsko, Velká Británie a samozřejmě Česká republika. I když hlavním jednacím jazykem byla angličtina, bylo úžasné sledovat, jak diskutující byli schopni přecházet z angličtiny do němčiny, popřípadě francouzštiny a italštiny.

Vzájemné sdílení probíhalo formou panelových diskusí a kulatých stolů, při nichž se debatovalo o aktuálních tématech, jako jsou výuka cizích jazyků v době migrace, interkulturní kompetence učitelů i studentů (culture franca) a samozřejmě internacionalizace vysokoškolského prostředí v tom nejširším smyslu slova.

Jednalo se též o samotné roli učitelů cizích jazyků a jejich uznání v akademickém prostředí. Bylo vydáno memorandum o vědecké činnosti jazykových center.

Závěrem bych chtěla říci, že taková setkání jsou přínosná nejen pro přímého účastníka, ale především pro jeho pracoviště, které může takto porovnat svou práci se špičkovými pracovišti v různých částech Evropy.

Mgr. Ivona Cindlerová,
vedoucí CJP


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2017

facebook
rss
social hub