OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglického jazyka s didaktikou > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KAD
Klimszová Slavomíra, Mgr.
vedoucí KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2702
Sekretariát KAD
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2676
Členové katedry
Odborné asistentky
Cindlerová Ivona, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, latinský jazyk, didaktika cizích jazyků, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2700
Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D.
činnost: anglický jazyk, lexikologie a frazeologie anglického jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 2707
Flajšar Jiří, Mgr., Ph.D.
činnost: anglický jazyk, literatura, americká studia
e-mail:
telefon: 553 46 2701
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
činnost: anglický jazyk, morfologie a syntax anglického jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 2707
Klimszová Slavomíra, Mgr.
vedoucí KAD
činnost: anglický jazyk, didaktika anglického jazyka, koordinátor zahraničních studentů
e-mail:
telefon: 553 46 2702
Trnová Michaela, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, fonetika anglického jazyka, didaktika anglického jazyka, praxe, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2704
Externisté
Mlčoch Jan, dr
činnost: španělský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1959
Stará Hana, Mgr.
činnost: německý jazyk
e-mail:
telefon: 605 968 291
Střelec Karel, Mgr.
činnost: francouzský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 2704
Šigutová Marta, Mgr., M.A.
činnost: anglický jazyk, didaktika anglického jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 2703
facebook
rss
social hub