Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglického jazyka s didaktikou > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Mezinárodní konference Asociace učitelů angličtiny v České republice

Dne 4. - 6. září 2015 se uskutečnila v Uherském Hradišti mezinárodní konference Asociace učitelů angličtiny v České republice (ATECR). Konference s názvem Shades of ELT byla v tomto roce zaměřena na problematiku výuky žáků mladšího školního věku, obsahově a jazykově integrovaného vyučování (CLIL), ICT, mezikulturní komunikaci a další.

foto

Jedním z prezentovaných příspěvků byly výsledky výzkumu členky Centra jazykové přípravy Mgr. Slavomíry Klimszové, věnující se problematice CLIL v primárním vzdělávání. Konference, organizované ATECR jsou významné nejenom pro výzkumníky, ale zejména pro současné i budoucí učitele angličtiny, neboť se zde setkávají s nejnovějšími přístupy ve výuce jazyků a také s domácími i zahraničními odborníky v dané problematice.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2017

facebook
rss
social hub