Co mám dělat, když chci vyjet

A. Získej informace!

 1. Koukni se na web PdF!
 2. Sleduj Facebook a Instagram, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace o výjezdech, výběrových řízeních nebo akcích, které jsou pořádány v rámci internacionalizace PdF OU.
 3. Nepřehlédni také Tvůj studentský email nebo Portál OU, kde jsou zveřejňovány výzvy pro studentské mobility.
 4. Další podrobnější informace a tipy jsou prezentovány na Go Abroad Festival, Mobility Day PdF a Erasmus Coffee (před každým výběrovým řízením), kde potkáš studentské koordinátory a absolventy výjezdu z řad tvých spolužáků.

infografika

B. Přihlas se k výběrovému řízení a vycestuj!

 1. Termín vyhlášení Erasmus+ na PdF bývá obvykle:
  • na konci srpna nebo začátkem září (doba na podání přihlášky cca 14–28 dní) pro LS;
  • na konci ledna nebo začátkem února (doba na podání přihlášky cca 14–28 dní) pro ZS a LS (dalšího akademického roku).
 2. Nejdůležitější je včas kontaktovat tvého katedrového koordinátora pro internacionalizaci (Katedroví koordinátoři pro internacionalizaci / Pedagogická fakulta OU (osu.cz), který Ti pomůže s výběrem vhodné univerzity a podepíše Ti přihlášku k výběrovému řízení.
 3. Poté musíš zaslat přihlášku a dokumenty (motivační dopis, výpis studijních výsledků) pro výběrové řízení fakultním koordinátorům (Mgr. Renáta Lipowská; Mgr. Ivana Schmejkalová).

C. Vlastní výběrové řízení bývá většinou:

 • v polovině září (pro severské země – Skandinávie) a na konci září (pro zbytek Evropy) pro výjezd v letním semestru téhož akademického roku;
 • na začátku března pro výjezd v zimním semestru nebo letním semestru dalšího akademického roku.
 1. V rámci výběrového řízení Tě čeká krátký pohovor v anglickém jazyce nebo v jazyce podle cílové destinace. Během pohovoru se posuzuje zejména motivace.
 2. V případě úspěšného výběrového řízení Mgr. Lipowská zasílá nominační dopis na zahraniční univerzitu.
 3. Sestavení studijní smlouvy „Learning agreement“ – vybereš si předměty na zahraniční univerzitě (pomůže katedrový koordinátor); pro přijetí na zahraniční univerzitě je vyžadován podpis koordinátora z domácí, tj. vysílající instituce (katedrový koordinátor PdF OU) i zahraniční, tj. příjímací instituce.
 4. Sjednáváš si zdravotní pojištění pro pobyt v zahraničí.
 5. Podepisuješ „Účastnickou smlouvu“ a poté dostáváš finanční stipendium.
 6. Gratulace. Teď už máš vše hotovo a můžeš vyrazit!

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2022