Stipendia pro Erasmus+

Jakou finanční podporu student dostane?

  • Náklady spojené s životem v zahraničí pomáhá pokrýt stipendium. V programu Erasmus+ se výše stipendia aktuálně pohybuje v rozmezí od 480 do 750 eur na měsíc, vždy s přihlédnutím k životním nákladům v dané zemi a typu mobility (studijní pobyt nebo praktická/absolventská stáž).
  • Studenti s omezenými příležitostmi (se zdravotním znevýhodněním či ekonomickou překážkou) mohou navíc požádat o další navýšení stipendia. Pro více informací včas kontaktujte fakultního koordinátora.
  • Studenti vyjíždějící na studijní pobyt na kvalitní univerzitu mohou získat rektorátní stipendium podporující tento výjezd na základě Opatření rektora č. 112/2020.
  • Studenti mohou získat fakultní stipendium na podporu zahraničního výjezdu určené zvlášť pro každou zemi. Výši stipendia naleznete v příloze Opatření děkana č. 16/2019.

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2023