Nový stipendijní program PdF OU

Finanční podpora zahraničních mobilit studentů

Od zimního semestru 2019/2020 vyhlašuje Pedagogická fakulta stipendijní program na podporu mobilit v rámci programů Erasmus+, VIA a OU Aid. Studentům všech stupňů řádných forem studia, kteří vyjedou na studijní pobyt nebo praktickou stáž, budou k pokrytí zvýšených životních nákladů v zahraničí vyplácena z fakultního stipendijního fondu stipendia, jejichž výše bude stejná pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky do zahraničí. Podmínky udělení stipendia jsou specifikovány v Opatření děkana PdF OU č. 16/2019.

Předpokladem je potvrzení příslušné studijní smlouvy a uzavření účastnické smlouvy, u studijního pobytu musí být předměty uvedené ve studijní smlouvě minimálně z 80 % oborově relevantní, u pracovní stáže musí její charakter odpovídat studovanému oboru a profilu absolventa.

Stipendia budou vyplácena ve dvou splátkách (první před výjezdem a druhá po uplynutí první poloviny plánovaného pobytu), výše stipendia je stanovena pro každou zemi zvlášť a odvíjí se od předpokládaných životních nákladů.

Výše stipendia na podporu zahraničních mobilit studentů v programu Erasmus+ soubor pdf 0,41 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 05. 2019