Projekty v realizaci

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Visegrad Fund


Erasmus+ Cooperation Partnership

An international Cooperation Partnership under the Erasmus+ funding line of the European Union


Dotace poskytnutá MŠMT


Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy

Neinvestiční účelová dotace v oblasti prevence kriminality č. 27


Dotace z rozpočtu SM MOaP


Otevřené výzvy (poskytnutí daru)


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 09. 2023