Katedra speciální pedagogiky jako partner zahraniční univerzity výzkumně zkoumá dopady pandemie

Katedra speciální pedagogiky od 1. července 2022 řeší jako partner mezinárodního výzkumného projektu aktuální otázky školního vzdělávání. Nosným tématem výzkumu řešeného projektu, zaměřeného na dopady pandemie ve školství, je koronavirus a jeho aspekty, které podobu institucionálního vzdělávání významně ovlivnily a stále ovlivňují. Jejich vliv nadále zaznívá a nejen pedagogická veřejnost, rodiny žáků a samotní žáci, ale i jiní aktéři školního vzdělávání se s jeho dopady denně konfrontují. Výstupy mezinárodního projektu, který řeší Opolská univerzita a na kterém krom Ostravské univerzity jako další partner participuje také Prešovská univerzita v Prešově se pojí s agendou sdílení dobré praxe všech tří zemí a s agendou prezentací výsledků z výzkumu ve všech zahrnutých státech. Výstupem projektu bude vědecká monografie autorského kolektivu.

Poskytovatel finanční dotace:

Visegrad Fund

Název:

School education in the era of pandemic and post-pandemic in Poland, the Czech Republic and Slovakia

Typ projektu:

mezinárodní výzkumný s partnerskou účastí

Kontakty

Hlavní řešitel projektu: dr Ewelina Konieczna z Instytutu Nauk Pedagogicznych, Wydzial Nauk Spolecznych, Uniwersytet Opolski, Polsko
Hlavní řešitel za katedru speciální pedagogiky: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Další řešitelé projektu: Mgr. Edita Satinská, Ph.D., Ing. Eva Nyklová, Ph.D., MBA

Realizace:

18 měsíců, 1. července 2022 – 31. prosince 2023

Anotace:

The SARS-CoV-2 virus outbreak has led to the closure of schools and the introduction of compulsory distance learning. In the new educational reality, teachers had to face the most important goal: to enable students to effectively acquire competences resulting from the assumptions of the core curriculum. It involved making the most of the available technology. The traditional model of teaching had to bereplaced by other methods of work practically overnight, which turned out to be a great challenge not only for teachers, but also for students and their parents.

Spolupracujeme:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
Katedra špeciálnej pedagogiky - Prešovská univerzita v Prešove

Logo


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 09. 2022