OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Pavel Škobrtal

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:pedagogický poradce
obor činnosti:klinická psychologie, psychodiagnostika, psychoterapie, neuropsychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2693
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2005 -PhDr. UP Olomouc, FF
2008 -Ph.D. UP Olomouc, FF

Praxe

2011 - dosudKatedra pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě
2009 - dosudCentrum duševního zdraví, Jeseník (psychiatrická ambulance)
2009 - 2011Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci
2006 - 2009Centrum pro podporu zaměstnanců, Ústí nad Labem

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Obecná psychologie
  • Vývojová psychologie

Vědeckovýzkumná činnost

2008 - dosudEEG Neurofeedback a HRV
2008 - dosudNeuropsychologie – trénink pracovní paměti jako metoda kognitivní remediace u psychických poruch
2005 - 2008Možnosti využití fuzzy množin v psychologii

Granty a projekty

2006 - 2009Projekt EU: Iniciativa EQUAL – Outplacement pro velké podniky (řešitel za partnera UP Olomouc)

Další vzdělávání (kurzy)

2011 - současnostPostgraduální výcvikový kurz v KBT (akreditováno MZ ČR – 500 hod), IKBT, Hradec Králové
2011 - současnostPsychodynamická diagnostika osobnosti a psychopatologie (akreditováno MZ ČR), Institut klinické psychologie, Praha
2010 - současnostVzdelávací kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde (200 hod), ABC Slovenský inštitút pre výcvik KBT, Liptovský Mikuláš
2010 - současnostSpecializační příprava v oboru klinická psychologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
2007Školicí a výcvikový kurz RORSCHACH - použití pro děti (32 výukových hodin), Testcentrum Praha
2006Základní kurz v Rorschachově metodě (80 výukových hodin s akreditací MZ ČR), Testcentrum Praha


Všechny publikace

Škobrtal, P., Novotný, M. a Žilinčík, T. Efektivita kognitivního tréninku prostřednictvím internetu. In: Psychologické dny 2016. Olomouc: Česká psychologická společnost. 2016.
Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Odhad sociálního fungování schizofreniků pomocí testu číselného čtverce. Psychiatrie. 2015, roč. 19, s. 91-92. ISSN 1211-7579.
Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Odhad sociálního fungování schizofreniků pomocí testu číselného čtverce. In: XVI. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Luhačovice: Společnost pro biologickou psychiatrii a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Kuffnerovým nadačním fondem. 2015.
Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Test číselného čtverce versus škála PSP. Psychiatrie. 2015, roč. 19, s. 35-35. ISSN 1211-7579.
Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Test číselného čtverce versus škála PSP. In: 57.česko-slovenská psychofarmakologické konference. Lázně Jeseník: Česká neuropsychofarmakologická společnost. 2015.
Škobrtal, P. a Badošek, R. Využití psychofyziologických veličin při sledování mentální zátěže. In: Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí: S B O R N Í K abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. - 17. 5. 2015 2015-05-15 Vernířovice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. s. 29-29. ISBN 978-80-7308-562-9.
Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Koreluje test číselného čtverce s výsledky škály PSP?. In: Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP. Brno: Guarant International spol. s r. o., 2014. Guarant International spol. s r. o., 2014. s. 121-123. ISBN 978-80-263-0702-0.
Šimíčková-Čížková, J., Škobrtal, P. a Badošek, R. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.. 2014.
Novotný sr., M., Škobrtal, P., Bazínková, E., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Stresový profil. In: 9. ČESKÁ KONFERENCE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. Kroměříž: Česká lékařská komora Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Česká společnost kognitivně behaviorální terapie Psychiatrická společnost ČLS JEP Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP. 2014.
Škobrtal, P. a Bazínková, E. Stresový profil a možnosti jeho využití v praxi. In: 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2014.
Škobrtal, P. a Bazínková, E. Stresový profil a možnosti jeho využití v praxi. In: 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS: Jiří Mareš (ed.) Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS 2014-05-16 Vernířovice. MSD, 2014. s. 43-43. ISBN 978-80-7392-234-4.
Bazínková, E., Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Stresový profil v neurofyziologii. In: Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP. Brno: Guarant International spol. s r. o., 2014. Guarant International spol. s r. o., 2014. s. 53-58. ISBN 978-80-263-0702-0.
Škobrtal, P. VYUŽITÍ STRESOVÉHO PROFILU V PSYCHOTERAPII. In: 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník: Česká neuropsychofarmakologická společnost. 2014.
Šimíčková-Čížková, J., Badošek, R. a Škobrtal, P. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Škobrtal, P. Možnosti využití stresového profilu v KBT. In: 31. Psychologické dni. Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život. Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Českomoravská psychologická společnost, Slovenská komora psychológov. 2013.
Škobrtal, P. Nástin názorů na pracovní paměť. In: 15. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Luhačovice: Společnost pro biologickou psychiatrii a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Kuffnerovým nadačním fondem. 2013.
Škobrtal, P. a Bazinková, E. PASAT - počítačový program k diagnostice duševních poruch. In: 15. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Luhačovice: Společnost pro biologickou psychiatrii a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Kuffnerovým nadačním fondem. 2013.
Škobrtal, P. Pracovní paměť. In: Complex neurorehabilitation as the basis for reintegration into society and the labor market. Praha: Erudis, o.p.s. 2013.
Škobrtal, P. a Badošek, R. Psychologie pro NMgr. studium učitelství pro MŠ. 2013.
Škobrtal, P. Kognitivní percepce barev jako prediktor psychosomatických poruch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 171 s. ISBN 978-80-7464-201-2.
Škobrtal, P. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie. 2012.
Škobrtal, P. Využití biofeedbacku při podpoře zdraví. In: Sborník abstrakt sdělení z konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 18. - 20.5. 2012 2012-05-18 Vernířovice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta ve spolupraci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS, 2012. s. 12-12. ISBN 978-80-7308-470-2.
Škobrtal, P. Využití biofeedbacku při podpoře zdraví. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2012.
Bebčáková, I., Talašová, J. a Škobrtal, P. Fuzzy Approach to Quantitative Interpretation of MMPI-2. Journal of Applied Mathematics. 2010, č. 9, s. 65-75. ISSN 1337-6365.
Bebčáková, I., Talašová, J. a Škobrtal, P. Interpretation of The MMPI-2 Test Based on Fuzzy Set Techniques. 2010, č. 16, s. 5-16.
Škobrtal, P. Projevy deficitu pracovní paměti u duševních poruch. In: In Duševní poruchy a kvalita péče: sborník přednášek a abstrakt VIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Brno: Tribun EU, 2010. Tribun EU, 2010. s. 287-288. ISBN 978-80-244-2422-4.
Škobrtal, P. Trénink pracovní paměti jako jeden ze způsobů kognitivní remediace. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI. Moravcová I., Veteška J. (Eds.). s. 138-144. ISBN 978-80-7395-345-4.
Bebčáková, I., Talašová, J. a Škobrtal, P. Fuzzy Approach to Quantitative Interpretation of MMPI-2.. In: In Proceedings of 8th international conference Aplimat. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2009. Slovenská technická univerzita, 2009. s. 355-364. ISBN 978-80-89313-31-0.
Škobrtal, P. Poruchy příjmu potravy. In: In Petrová, A. a kol. (Eds.) Žák sekundární školy.. Olomouc: VUP, 2009. VUP, 2009. s. 38-43. ISBN 978-80-244-2288-6.
Škobrtal, P. Poruchy sexuálního vývoje. In: In Petrová, A. a kol. (Eds.), Význam psychologie v životě člověka. Olomouc: VUP, 2009. VUP, 2009. s. 44-51. ISBN 978-80-244-2423-1.
Škobrtal, P. Psychologie zdraví. In: Petrová, A. a kol. (Eds.), Vybrané kapitoly z psychologie. Olomouc: VUP, 2009. VUP, 2009. s. 65-70. ISBN 978-80-244-2422-4.
Petrů, M., Faltýnek, D., Nagy, M., Plháková, A., Škobrtal, P. a Zámečník, L. Struny mysli. Kognice 2007. 2009.


AutorNázev práceTypRok
Moravcová MarkétaHypnóza a společnost ve srovnání s jinými evropskými státydiplomová 2017 
Sikorová KateřinaVztah mezi osobnostními rysy a hodnocením učitelediplomová 2017 
Čudejko AdamProžívání smysluplnosti existence u sociálně slabých osobdiplomová 2016 
Jarošová IvanaOsobnostní rysy žáků jako prediktor reakce na frustracidiplomová 2016 
Chrbolková HanaOsobnost a šikanabakalářská  
Petrová NikolPanická poruchabakalářská  
Brachmanová EvaSexuální chování na internetubakalářská 2017 
Březková SimonaSpánek a sněníbakalářská 2017 
Kmecová MichaelaHomofobiebakalářská 2017 
Moravcová JanaMentální anorexie a mentální bulimiebakalářská 2017 
Nahodilová BarboraPsychohygiena učitelů mateřských školbakalářská 2017 
Resslerová SimonaPoruchy příjmu potravybakalářská 2017 
Vavřínová JolanaVztah mezi burnout syndromem a copingovými strategiemibakalářská 2017 
Lalíková SvětlanaLéčby fobických poruch metodou postupné expozice za využití virtuální realitybakalářská 2016 
Moravcová MarkétaHypnóza a sugestibilitabakalářská 2016 
Šindlerová DenisaKognitivní funkce u schizofreniebakalářská 2016 
Koláčková TerezieReakce na frustraci u dospívajících jedincůbakalářská 2015 
Lasáková PetraVyužití hypnózy u psychosomatických onemocněníbakalářská 2015 
Miklerová KarinObsedantně kompulzivní poruchabakalářská 2015 
Mlčochová VeronikaVariabilita srdeční frekvence a duševní nemocibakalářská 2015 
Němčíková LudmilaVztah mezi kapacitou pracovní paměti a ADHDbakalářská 2015 
Sikorová KateřinaMožnosti využití neurofeedbacku u ADHDbakalářská 2015 
Čudejko AdamProžívání smysluplnosti existence u sociálně slabých osobbakalářská 2014 
Jarošová IvanaAgrese a šikanabakalářská 2014 
Klichová NikolVariabilita srdeční frekvencebakalářská 2014 
Kraváriková KateřinaÚloha pracovní paměti u vývojových poruch pozornostibakalářská 2014 
Lemešová AndreaAgresivitabakalářská 2014 
Lušňáková AdélaDeficity pracovní paměti u psychických poruchbakalářská 2014 
Malcharčíková MichaelaProkrastinacebakalářská 2014 
Nagyová VeronikaPracovní paměťbakalářská 2014 
Pěchová MichaelaPostoje společnosti k profesi učitelebakalářská 2014 
Willerthová KarolinaEmocionální a významová konotace barevných odstínůbakalářská 2014 
Žabenská LuciePsychologické aspekty rozvodovostibakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub