OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociální pedagogiky

Alena Vališová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vališová, A. Autorita ve výchově - hledání vzájemných vztahů. In: Autorita učiteĺa a klíma edukačního procesu 2017 Trnava. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. s. 270-274. ISBN 978-80-8105-848-6.
Vališová, A. Kategorie "povinnosti" v očích současné mládeže. Třídní učitel a vedení třídy. 2017, č. 2, s. 11-14.
Vališová, A. Social Competence of Teachers - the Context of Its Authority. In: 3rd International Conference on Creative Education: Proceedings 3rd International Conference on Creative Education 2017-03-03 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Institute of Management, 2017. s. 100-106. ISBN 978-981-11-1537-0.
Vališová, A. Authority in Education - Free Association with Authoritativeness?. Littera Scripta. 2016, roč. 9, č. 1/2016, ISSN 1805-9112.
Vališová, A. Authority in the context of the intergenerational relations.. International Journal of Teaching and Education. 2016, roč. 4, s. 60-69. ISSN 2336-2022.
Vališová, A. Autorita ve výchově - ano či ne?. Prevence. 2016, roč. 13, s. 16-17. ISSN 1214-8717.
Vališová, A., Andres, P. a Škrabal, M. Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2016. 224 s. ISBN 978-80-7315-258-1.
Vališová, A. a Andres, P. Myth of an ideal teacher? Prepossessions and reality. In: 44th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, 2015 World Engineering Education Forum WEEF: Florence, Italy. s. 181-183.
Andres, P., Šubrt, J. a Vališová, A. Teacher specialists: Authority in relation to social competence.. In: 44th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy: Proceedings 44th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy 2015-09-20 Florence. Florence: World Engineering Education Forum WEEF, 2015. s. 188-190.
Kasíková, H. a Vališová, A. Pedagogika pro učitele. 4. upravené vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. 432 s. ISBN 978-80- 247-3357-9.
Vališová, A. Autorita v edukační a sociální práci. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 411 s. ISBN 978-80-7395-507-6.
Kolář, Z., Raudenská, V., Rymešová, J., Šikulová, R. a Vališová, A. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3710-2.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub