Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
777 953 218
Tajemník katedry
553 46 2610
605 249 665
Sekretariát katedry
Nohelová Šárka
sekretářka KPV
553 46 2636
 
Členové katedry
Docenti
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D.
garant bakalářského studijního programu Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, garant navazujícího magisterského studijního programu Učitelství odborných předmětů
činnost: odborné předměty elektro, automatizace a BOZP
553 46 2615
Odborní asistenti
Dostál Pavel, Ing., Ph.D.
činnost: technické a environmentální vzdělávání
553 46 2614
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
tajemník KPV
činnost: ekonomie, finanční vzdělávání, trh práce, didaktika ekonomických předmětů
553 46 2610
605 249 665
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D.
vedoucí KPV
činnost: didaktika technické výchovy, inovace obsahů vzdělávání, odborná výuka v dílnách a laboratořích
777 953 218
Vaněk Jan, Ing., Ph.D.
činnost: aplikovaná mechanika, modelování technických systémů s didaktikou, technické experimenty
553 46 2612
774 549 790
Externisté
Čada Radek, prof. Ing., CSc.
činnost: strojírenská technologie
 
 
 
Mohyla Petr, prof. Ing., Ph.D.
činnost: strojírenská technologie
 
 
Obšilová Xenie, Mgr.
činnost: výuka tvořivosti pro primární a preprimární pedagogiku
 
Rudolf David, Mgr.
činnost: elektronika a elektrotechnika
 
Slouka Lukáš, RNDr.
činnost: BOZP ve školských zařízeních
 
 
Švrčinová Veronika, Mgr.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: didaktika pracovní výchovy
553 46 2613