Hlavní zaměření výzkumné činnosti katedry technické a pracovní výchovy

  • Příprava učitelů technické a pracovní výchovy a strojírenství.
  • Metody podporující tvořivé dovednosti žáků ZŠ.
  • Environmentální aspekty techniky a metodika jejich integrace do výuky na ZŠ a SOU.
  • Hra a hračka v přípravě učitelů.
  • Integrace technické a environmentální výchovy v prac. vyučování na 1. stupni ZŠ.
  • Problematika poradenské činnosti v oblasti volby povolání.
  • Strojírenská technologie se zaměřením na objemové tváření ocelí.
  • Problematika přípravy učitelů technické výchovy a strojírenství, kombinovaného studia na VŠ a uplatnění distanční složky v kombinovaném studiu učitelství.

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016