Hlavní zaměření výzkumné činnosti katedry technické a pracovní výchovy

  • Výzkum jemné motoriky a kreativity u žáků ZŠ.
  • Inovace a jejich percepce žáky základních a středních škol.
  • Environmentální aspekty techniky a metodika jejich integrace do výuky na ZŠ a SOU.
  • Integrace technické a environmentální výchovy v praktických činnostech vyučování na 1. stupni ZŠ.
  • Prekoncepty v technice a jejich překonávání.
  • Efektivita distančních forem výuky.

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2021