Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra technické a pracovní výchovy

Hana Filipczyková


titul, jméno, příjmení:
doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková
místnost, podlaží, budova:
SA 313, budova SA
funkce:
obor činnosti:
telefon, mobil:
553 46 2611
e-mail:

Vzdělání

2001
Doc. v oboru Finance
1997
Dr. v oboru Podniková ekonomika a management
1996
Certifikát - Vysokoškolská pedagogika pro učitele inženýry
1992
Ing. v oboru Ekonomika průmyslu
 

Zaměstnání, praxe

2005 – dosud
Ostravská univerzita
1992 – 2005
VŠB-TU Ostrava
 

Odborné zaměření

Management organizací služeb sociální práce
Finanční management organizací služeb sociální práce
Účetnictví v sociální správě
Finance podniku
Mezinárodní standardy pro finanční vykazování
Ekonomika a management ve zdravotnictví
Účetnictví
Daňová evidence pro zdravotnické obory
Pojišťovnictví
Daňová evidence
Daňová soustava
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen Komory certifikovaných účetních, držitel certifikátu 2. stupně
Předseda správní rady Metodického a evaluačního centra o.p.s.
 


Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, Vysoká škola evropských a regionálních studií
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, EDUKACJA HUMANISTYCZNA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2016, Trendy v podnikání
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015, Forum sociální práce
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Sociální práce
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012, Trendy v podnikání
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Hana Filipczyková, A Kolektiv
Rok: 2005, Aspi Publishing
odborná kniha
 
Hana Filipczyková, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů
Rok: 2005, ASPI
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Daňová a hospodářská kartotéka.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Daňová a hospodářská kartotéka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Hana Filipczyková, Kolektiv Autorů
Rok: 2004, ASPI
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů



Autor
Název práce
Typ
Rok
Gränzerová Naděžda
Příprava k maturitní zkoušce z účetnictví
diplomová
2024
Ryšicová Karolína
Využití účetních programů ve výuce účetnictví
diplomová
2024
Anlauf Michal
Logistické procesy v podniku ABC s.r.o.
diplomová
2022
Kuhnová Irena
Veřejné zakázky v sociálních službách
diplomová
2019
Chobotová Alena
Řízení lidských zdrojů v ziskové a neziskové organizaci
diplomová
2018
Daňová Lenka
Financování vybraných neziskových organizací v Ostravě
diplomová
2018
Nováčková Marie
Sociální pracovník jako manažer v neziskové organizaci
diplomová
2018
Skřontová Karolína
Vliv stylu řízení na činnost neziskové organizace
diplomová
2018
Bílá Tereza
Marketing v sociálních službách
diplomová
2017
Břenková Soňa
Řízení organizace sociální práce
diplomová
2017
Fajkusová Klára
Finanční řízení organizace sociální práce
diplomová
2017
Hasoňová Irena
Příprava k maturitní zkoušce z účetnictví
diplomová
2017
Hedrichová Anna
Vybrané aspekty financování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
diplomová
2017
Lukešová Veronika
Společenská odpovědnost firem ve vztahu k neziskovému sektoru
diplomová
2017
Maděrová Lenka
Efektivita firemního dobrovolnictví jako nástroje společenské odpovědnosti firem
diplomová
2017
Neuschlová Denisa
Financování organizací sociální práce.
diplomová
2017
Šilhárová Andrea
Řízení lidských zdrojů a organizační struktura Domova Vesna
diplomová
2017
Adamíková Barbora
Řízení lidských zdrojů v organizacích sociálních služeb
diplomová
2016
Bartoš Pavel
Personální práce v organizaci sociálních služeb
diplomová
2016
Klohnová Jarmila
Sociální integrace na Jesenicku
diplomová
2016
Köhlerová Svatava
Personální práce v organizaci sociálních služeb - Charita Ostrava
diplomová
2016
Motyčková Kolibáčová Svatava
Metodika personální a mzdové evidence - výukový program
diplomová
2016
Tomášková Petra
Specifika personálního managementu v sociálních službách v porovnání se ziskovou organizací
diplomová
2016
Dybová Jana
Podnikatelský plán na založení sociálního podniku
diplomová
2015
Fečková Lenka
Posouzení finančního hospodaření organizace sociální práce
diplomová
2015
Kotrlová Zuzana
Specifika managementu domova pro seniory ve veřejné a soukromé sféře.
diplomová
2015
Martykánová Kateřina
Specifické aspekty managementu v neziskovém sektoru
diplomová
2015
Nerud Roman
Fundraising ve vybrané neziskové organizaci
diplomová
2015
Štrbáňová Marcela
Finanční plánování v organizaci sociální práce
diplomová
2015
Caletková Lenka
Finanční řízení podniku sociálních služeb
diplomová
2014
Fiurášková Blanka
Řízení lidských zdrojů v neziskové organizaci
diplomová
2014
Ivančák Roland
Veřejné zakázky v sociálních službách
diplomová
2014
Paluchová Iva
Proces financování v nestátních neziskových organizacích
diplomová
2014
Staňková Kateřina
Rozpočet podniku sociálních služeb
diplomová
2014
Tomaiová Alena
Účetnictví příspěvkových organizací
diplomová
2014
Vavrošová Nikola
Finanční analýza podniku sociálních služeb
diplomová
2014
Wlochová Nikola
Hodnocení efektivnosti rozhodování v podniku sociálních služeb
diplomová
2014
Černoušková Pavlína
Zhodnocení variant příjmu pacientů
diplomová
2013
Donaufová Pavla
Sestavení podnikatelského plánu krok za krokem - případová studie
diplomová
2013
Greplová Iva
Možnosti řízení lidských zdrojů v organizacích služeb sociální práce
diplomová
2013
Hajflerová Hana
Personální činnosti v podniku sociálních služeb
diplomová
2013
Hubeňák Adam
Podnikatelský záměr jako základ úspěšného financování projektu
diplomová
2012
Šodková Lenka
Pyramidová analýza v řízení podniku
diplomová
2012
Wolfová Lenka
Vybrané problémy harmonizace finančního výkaznictví
diplomová
2012
Bekárek Ondřej
Hodnocení finančního zdraví podniku
diplomová
2011
Homanová Zuzana
Finanční plánování podniku
diplomová
2011
Mertová Pavla
Tvorba podnikatelského záměru podniku
diplomová
2011
Sitek Michal
Finanční plánování podniku sociálních služeb
diplomová
2011
Bičánová Drahomíra
Finanční analýza v příspěvkové organizaci sociálních služeb
diplomová
2010
Čermáková Lucie
Harmonizace finančního výkaznictví
diplomová
2010
Dunčová Daniela
Projektový návrh: Zavádění rovných příležitostí mezi muži a ženami v podnicích MSK
diplomová
2010
Mertová Kamila
Hodnocení finanční pozice podniku
diplomová
2010
Přívratská Milada
Pojistné na sociální zabezpečení - metodická příručka
diplomová
2010
Rambousková Nela
Hodnocení efektivnosti investičního rozhodování podniku
diplomová
2010
Růžičková Monika
Finanční výkaznictví v EU
diplomová
2010
Ryška Vladislav
Vybrané problémy finančního řízení organizace v neziskovém sektoru
diplomová
2010
Salichová Jarmila
Zajištění pohledávek před lhůtou a po lhůtě splatnosti
diplomová
2010
Tenglerová Dita
Tvorba marketingové strategie podniku sociálních služeb
diplomová
2010
Hübner Pavel
Bonitní a bankrotní modely
diplomová
2009
Mirtová Jana
Metody oceňování podniku
diplomová
2009
Pestečková Tereza
Vybrané aspekty harmonizace finančního výkaznictví
diplomová
2009
Vaňková Nela
Metody analýzy cenných papírů
diplomová
2009
Bartáková Jana
Harmonizace účetních a daňových předpisů v  rámci Evropské unie a její dopad na ČR
diplomová
2008
Knápková Iveta
Vybrané problémy finančního výkaznictví v ČR v  kontextu se světovou harmonizací
diplomová
2008
Nováková Jaroslava
Účtování a řízení zásob
diplomová
2008
Vizauer Jiří
Specifika podnikání v cestovním ruchu
diplomová
2008
Čutka Petr
ÚVĚRY PRO FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY
diplomová
2007
Kloudová Alena
Specifika drobného podnikání
diplomová
2007
Petrušková Marcela
Vybrané problémy drobného podnikání
diplomová
2007
Dostalíková Jana
Specifické problémy účtování v nevýdělečných organizacích
diplomová
2006
Melicharová Sylvie
Řízení pohledávek v sociálním zabezpečení
diplomová
2006
Pešatová Lucie
Daně v teorii a praxi
diplomová
2006
Sněhotová Jiřina
Daně v teorii a praxi
diplomová
2006
Pavlán Petr
Úvod do soukromého podnikání ve výuce na středních školách a učilištích
bakalářská
2023
Halfarová Jitka
Dlouhodobý majetek v účetnictví
bakalářská
2022
Prokopová Radka
Účetní programy a jejich využití při výuce na středních školách
bakalářská
2021
Veselá Hana
Řízení zásob v podniku
bakalářská
2021
Straková Petra
Metody a techniky řízení zásob v podniku
bakalářská
2018
Strakošová Michala
Účetní programy a jejich využití při výuce studentů na střední škole
bakalářská
2017
Sýkorová Terezie
Vývoj nezaměstnanosti v České Republice
bakalářská
2017
Erbanová Zuzana
Finanční analýza podniku
bakalářská
2016
Suchánková Andrea
Možnosti financování investic podniku
bakalářská
2015
Suchánková Michaela
Investiční bankovnictví v podmínkách ČR
bakalářská
2015
Brusová Lenka
Specifika pořízení dlouhodobého majetku
bakalářská
2014
Metznerová Radka
Kolektivní investování v ČR
bakalářská
2014
Tomašáková Michaela
Možnosti financování bydlení
bakalářská
2014
Cochová Petra
Specifika bytových družstev a společenství vlastníků
bakalářská
2013
Gabryšová Markéta
Specifické aspekty nákladů a výnosů podniku
bakalářská
2013
Pavlíková Tereza
Posouzení finanční stability podniku
bakalářská
2013
Tomečková Nikol
Finanční management v praxi
bakalářská
2013
Ziętková Aneta
Pyramidový rozklad ukazatelů finanční analýzy podniku
bakalářská
2013
Adamíková Natálie
Finanční analýza podniku
bakalářská
2012
Bekárek Ondřej
Vybrané aspekty přímých daní
bakalářská
2012
Janusová Adéla
Hodnocení finanční situace podniku
bakalářská
2012
Kuchařová Alice
Optimalizace majetkové a finanční struktury podniku
bakalářská
2012
Lušňáková Markéta
Dlouhodobý majetek z pohledu české legislativy a IAS/IFRS
bakalářská
2012
Nogolová Petra
Optimalizace majetkové a finanční struktury podniku
bakalářská
2012
Zárubová Romana
Vliv zadluženosti českých domácností na finanční gramotnost
bakalářská
2012
Taušová Jana
Řízení oběžného majetku podniku
bakalářská
2011
Zeldová Kateřina
Elektronické podnikání v praxi
bakalářská
2011
Hubeňák Adam
Finanční a majetková struktura vybraného podniku
bakalářská
2010
Motyková Eva
Hodnocení finanční situace podniku pomocí ukazatelů finanční analýzy
bakalářská
2010
Staňková Monika
Analýza bodu zvratu podniku
bakalářská
2010
Swakoňová Lenka
Vybrané problémy dlouhodobého majetku
bakalářská
2010
Šodková Lenka
Cenné papíry v ČR
bakalářská
2010
Špoková Magda
Úvěrové cenné papíry v české ekonomice
bakalářská
2010
Wolfová Lenka
Specifika podnikání v cestovním ruchu
bakalářská
2010
Bekárek Ondřej
Vybrané problémy daňové soustavy ČR
bakalářská
2009
Grögerová Eva
Účetní a daňová specifika podnikání v cestovním ruchu
bakalářská
2009
Křižáková Lenka
Řízení nákladů podniku
bakalářská
2009
Čermáková Lucie
Specifické problémy dlouhodobého majetku
bakalářská
2008
Försterová Monika
Řízení zásob
bakalářská
2008
Přívratská Milada
Účetní a daňová specifika drobných podnikatelů
bakalářská
2008
Růžičková Monika
Vybrané problémy nepřímých daní se zaměřením na DPH
bakalářská
2008
Starsiaková Soňa
Vybrané problémy přímých daní se zaměřením na daň z příjmů právnických osob
bakalářská
2008
Hanzlíková Táňa
Pořizování dlouhodobého majetku prostřednictvím leasingu
bakalářská
2007
Mirtová Jana
Vybrané problémy přímých daní se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob
bakalářská
2007
Nováková Žaneta
Problémy při uplatňování daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí
bakalářská
2007
Pohlová Jana
Specifické problémy dlouhodobého majetku
bakalářská
2007
Rambousková Nela
Účetní a daňová specifika drobného podnikáni
bakalářská
2007
Tománková Petra
Specifika daně z nemovitostí
bakalářská
2007
Vaňková Nela
Řízení zásob
bakalářská
2007
Kratochvíl Bohumil
Účetní a daňové aspekty nákladů
bakalářská
2006
Kuchařová Daniela
Spokojenost posluchačů s programovou náplní rozhlasové stanice
bakalářská
2006



Hlavní řešitel
doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková
Období
1/2007 - 12/2007
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub