Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra technické a pracovní výchovy

Ladislav Rudolf


„Vzdělání a technika patří k sobě“

Ladislav Rudolf

titul, jméno, příjmení:
doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 325, budova SA
funkce:
garant bakalářského studijního programu Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, garant navazujícího magisterského studijního programu Učitelství odborných předmětů
obor činnosti:
odborné předměty elektro, automatizace a BOZP
telefon, mobil:
553 46 2615
e-mail:Nenalezen žádný záznam.

Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Macháč Petr
Význam integrovaného záchranného systému a jeho využití ve vzdělávání
diplomová
Neumann Lukáš
Zdroje elektrické energie a jejich síťová vazba do průmyslové oblasti
diplomová
2022
Řezáčová Zuzana
Efektivita baristického kurzu na hotelové škole
diplomová
2022
Bitta Karel
Bezpečnostní systémy v domácnostech a veřejných budovách, začlenění do vzdělávání
diplomová
2021
Ferešová Martina
Užití e-shopu pro možnost exportu zboží na německý trh, začlenění problematiky do vzdělávání
diplomová
2021
Nevřela Tomáš
Fotovoltaické systémy, využití ve vzdělávání
diplomová
2021
Babák Jan
Ochrana obyvatelstva v České republice ve vazbě na žáky středních škol
diplomová
2020
Baďurová Markéta
Užití oblasti BOZP a ochrany obyvatelstva ve vzdělávacích zařízeních
diplomová
2020
Kupková Zdeňka
Modernizace výuky v oblasti ICT technologií ve vzdělávacích zařízeních
diplomová
2020
Zabavský Roman
Tvorba a užití vzdělávacích materiálů pro provádění bezpečnostních prohlídek osob
diplomová
2020
Macko Martin
Proškolování pracovníků elektrotechnických oborů
diplomová
2019
Řehulka Josef
Tvorba učebních materiálů v oblasti vybraných elektrotechnických předmětů
diplomová
2019
Klega Petr
Tvorba materiálů z oblasti krizového řízení a jejich užití ve výuce na středních školách
diplomová
2018
Kurečková Kateřina
Inovační přístupy vzdělávání v oboru Kadeřník
diplomová
2018
Lukeš Pavel
BOZP žáků v odborném výcviku při ručním a strojním zpracování kovů
diplomová
2018
Mazáková Klára
Analýza oborů v obchodních činnostech a inovativní přístupy
diplomová
2018
Mück Martin
Učební pomůcka BOZP pro práci v elektrotechnických laboratořích středních škol
diplomová
2018
Kučírková Jaroslava
Zdravá výživa v životě člověka, užití ve vzdělávání
diplomová
2017
Mrázek Michal
Vzdělávání v oblasti ICT na střední škole a jeho reflexe u studentů prvního ročníku učitelských studijních oborů na vysokých školách
diplomová
2017
Obdržálek Pavel
Mechanický záznam a reprodukce zvuku ve 21. století a jeho užití ve vzdělávání
diplomová
2017
Raušer Jiří
BOZP žáků v odborném výcviku při práci na dřevoobráběcích strojích
diplomová
2017
Rohelová Sylvie
Tvorba internetového prostředí v obchodování, užití ve vzdělání
diplomová
2017
Bednář Vladislav
TECHNOLOGIE VYBAVENÍ POČÍTAČOVÝCH UČEBEN NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
diplomová
2016
Beke Šárka
Módní trendy v oboru " KADEŘNÍK", využití ve vzdělání
diplomová
2016
Besta Václav
UŽITÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
diplomová
2016
Koňaříková Iveta
Nové formy výuky BOZP v oboru Kuchař číšník a Hotelnictví
diplomová
2016
Kratinová Olga
BOZP v oblasti odborného vzdělávání
diplomová
2016
Losková Blanka
Moderní domovní instalace, modelové stavy zabezpečení objektů, využití ve výuce odborných předmětů
diplomová
2016
Mergl Antonín
Značení únikových cest ve školách pro potřeby evakuace osob se sníženou schopností pohybu a orientace
diplomová
2016
Novosadová Andrea
ERGONOMIE A HYGIENA PRÁCE VE ŠKOLNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNĚ
diplomová
2016
Pavelková Andrea
Vývoj papírových platidel z hlediska obchodování a placení
diplomová
2016
Šimon Jiří
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIICH
diplomová
2016
Vrbica Zdeněk
Technologie ofsetového tisku pro tvorbu vzdělávacích materiálů
diplomová
2016
Vrzala Radim
SOLÁRNÍ ZDROJE ENERGIE, VYUŽITÍ V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH
diplomová
2016
Gacíková Lucie
Obchodování v prostředí internetu, užití problematiky ve vzdělávacím procesu
diplomová
2015
Knížová Pavla
Užití internetových portálů pro získávání znalostí z oblastí tematických celků odborných předmětů
diplomová
2015
Vitásek Martin
Tvorba a užití multimédia v odborných předmětech
diplomová
2015
Besta Václav
Využití informačních technologii pro výuku předmětu Elektrická měření
diplomová
2014
Brablíková Lenka
Nové trendy v oblasti školení BOZP u oboru Kuchař - Číšník
diplomová
2014
Neuwert Miroslav
Elektřina vyráběná z fosilních paliv a metody snižování nákladů, využití ve vzdělávání
diplomová
2014
Štveráková Šárka
Internet jako nástroj vzdělávání a jeho využívání studenty
diplomová
2014
Cyhan Bohuslav
Moderní výukové metody problematiky domovní elektroinstalace
diplomová
2013
Kamarádová Zdeňka
Numismatika, její význam v oblasti investování
diplomová
2013
Šlapák Pavel
Domácí elektrické spotřebiče
diplomová
2013
Zwettlerová Radomíra
Užití multimédií ve výuce plavání
diplomová
2013
Bobrová Lucie
Užití internetové sítě pro studium a ověřování znalostí
diplomová
2012
Drkula Emil
Systém zjišťování polohy a navigace u HZS Olomouckého kraje pomocí GPS
diplomová
2012
Křikalová Dana
Zařazení finanční gramotnosti do ŠVP
diplomová
2012
Marek Zdeněk
Nové pravidla v oblasti bezpečnosti práce pro Odborný výcvik u slaboproudých oborů
diplomová
2012
Ocelková Darina
Historie mincovnictví na území Čech a Moravy
diplomová
2012
Peterková Zuzana
Mince z drahých kovů, jejich význam a využití v investování a sběratelství
diplomová
2012
Timková Darina
Vybrané postupy přeškolování v oblasti BOZP u oboru kadeřník
diplomová
2012
Bednář Vladislav
Provoz zařízení výpočetní techniky s ohledem na úspory elektrické energie
diplomová
2011
Hásová Renata
Tvorba a užití učebního materiálu pro ekonomické obory
diplomová
2011
Jurdičová Olga
Využití internetu ke komunikaci v rámci vzdělávácího procesu
diplomová
2011
Grzegorzová Hana
Možnosti využívání platebních karet v životě a platebním styku
diplomová
2010
Krupková Kristýna
Bezhotovostní platební styk a nové trendy placení
diplomová
2010
Martínek Petr
Měření na modelu třífázové soustavy pomocí elektrostavebnice RC2000
diplomová
2010
Petrůjová Pavlína
Vývoj peněz a jejich používání v současnosti
diplomová
2010
Plaček Zdeněk
Elektroenergetika kolem nás (vytvoření multimediální pomůcky)
diplomová
2010
Pustějovská Gabriela
Užití výpočetní techniky ve výuce a učení
diplomová
2010
Šubertová Jana
Moře a Země jako významné zdroje energie budoucnosti
diplomová
2010
Franek Lubomír
Výroba a přenos elektrické energie (vytvoření multimediální pomůcky)
diplomová
2009
Hrabák Ladislav
Obnovitelné zdroje energie (zaměřeno na energii větru a slunce)
diplomová
2009
Koval Zdeněk
Elektrické stroje (vytvoření studijní opory pro výuku na SŠ)
diplomová
2009
Vícha Petr
Internet a jeho užití ve vazbě učitel a žák
diplomová
2009
Grossmann Jaroslav
Multimédia a jejich užití ve výuce
diplomová
2008
Lazarczyková Barbora
Užití multimédií ve výuce a učení
diplomová
2008
Pospěchová Sylva
Využití moderní techniky ve výuce na základní a střední škole
diplomová
2006
Fišer Martin
Vzdělávání jednotek sborů dobrovolných hasičů v oblasti radiokomunikačních systémů užívaných u HZS ČR
bakalářská
Rivcová Michaela
Elektrotechnika kolem nás se zaměřením na vzdělávání
bakalářská
Trvaj František
Gramotnost žáků v oblasti energetiky na střední škole
bakalářská
Brtus Vojtěch
Užití internetových aukcí k obchodování s vazbou do vzdělávání
bakalářská
2022
Ondo-Eštok Vítězslav
Užití pamětních mincí v oblasti obchodu, investování a sběratelství
bakalářská
2022
Ondo-Eštoková Lucie
Užití oblasti BOZP v mateřských školách
bakalářská
2022
Šlahorek Martin
Interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů
bakalářská
2022
Jonszta Nikol
Prevence bezpečnosti ve vzdělávacích zařízeních
bakalářská
2021
Šoch David
Inovace materiálů z oblasti BOZP ve firmě
bakalářská
2021
Vašková Veronika
Zařazení energetické gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů středních škol
bakalářská
2021
Bitta Karel
Elektroinstalace s moderními systémy, vytvoření učebního materiálu
bakalářská
2019
Chylinský Jaromír
Metody spolupráce podniku se školskými zařízeními v oblasti organizování exkurzí
bakalářská
2019
Ferešová Martina
Bezpečnostní značení v prostorách střední školy
bakalářská
2019
Neumann Lukáš
Zdroje energie zaměřené na výrobu tepla a elektrické energie
bakalářská
2019
Reinold Tereza
Vznik papírových platidel a jejich používání v českých zemích
bakalářská
2019
Nevřela Tomáš
Elektrotechnické stavebnice s podporou počítače a jejich využití ve výuce
bakalářská
2018
Škuta Ondřej
Užití digitálních technologií ve výuce odborných předmětů v gastronomii
bakalářská
2018
Babák Jan
Systém a školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve složkách Police České republiky
bakalářská
2017
Ihn Lukáš
Vytvoření modelových situací na elektroinstalačních panelech jako součást praktické výuky
bakalářská
2017
Polák Jiří
Revize a bezpečnost u elektrických zařízeních, užití ve vzdělání
bakalářská
2017
Ptašek Daniel
Bezpečnost při práci a zajištění agregátů, nové trendy v zajištění LOTO
bakalářská
2017
Řehulka Josef
Tvorba učební pomůcky v oblasti elektroenergetiky
bakalářská
2017
Štěbra Michal
Moderní domácí elektroinstalace a jejich využití ve výuce odborných předmětů
bakalářská
2017
Dotisk Jan
Energetická gramotnost na základních a středních školách
bakalářská
2016
Kozárová Kateřina
Finanční gramotnost seniorů
bakalářská
2016
Klimunda Petr
Užití elektrických přístrojů v elektroenergetických systémech a odborném vzdělávání
bakalářská
2015
Obdržálek Pavel
Záložní zdroje elektrické energie
bakalářská
2015
Peterek Vít
Využití nových trendů na internetu pro sdílení informací ve vzdělávání a praxi
bakalářská
2015
Prokop Jaromír
Užívání průmyslových automatů LOGO-SIEMENS ve výuce odborných předmětů
bakalářská
2015
Rohelová Sylvie
Internetové bankovnictví v rámci finanční gramotnosti, výhody a rizika
bakalářská
2015
Weiner Petr
Vytvoření moderní elektronické učebnice pro výuku Informatiky
bakalářská
2015
Zielonka Tomáš
Vytvoření výukových materiálů se zaměřením na synchronní a asynchronní motory
bakalářská
2015
Černota Petr
Užití internetových aukcí v obchodování
bakalářská
2014
Losková Blanka
Možnosti uplatnění moderní domovní elektrické instalace ve vzdělávání a praxi
bakalářská
2014
Šimon Jiří
Výroba a přenos elektrické energie, užití ve vzdělávání
bakalářská
2014
Vrzala Radim
Význam přenosové soustavy v energetice státu (vytvoření multimediální pomůcky)
bakalářská
2014
Bučková Hana
Multimédia a jejich užití v odborných předmětech
bakalářská
2013
Pavelková Andrea
Historie vzniku a vývoje poštovních známek, využití v obchodním styku a zájmové činnosti
bakalářská
2013
Pospíšilová Marcela
Užití internetové sítě pro studium a ověřování znalostí
bakalářská
2013
Novák Vít
Solární zdroje energie (vytvoření multimediální pomůcky)
bakalářská
2012
Pácha Josef
Internetová komunikace a její užití ve vzdělávání
bakalářská
2012
Podlucký Martin
Užití informačních technologií ve vzdělávání
bakalářská
2012
Šimon Zdeněk
Elektroenergetika I - výroba elektrické energie ( vytvoření textové podpory pro výuku)
bakalářská
2012
Neuwert Miroslav
Papírová platidla, jejich náměty a používání v českých zemích
bakalářská
2011
Niemczyková Jolana
Užití moderních technologií ve vzdělávacím procesu
bakalářská
2011
Palička Jiří
Elektrické spotřebiče v domácnosti (vytvoření multimediální pomůcky)
bakalářská
2011
Pítrová Miroslava
Historie a vznik mincoven na území Čech a Moravy
bakalářská
2011
Rivcová Michaela
Elektrotechnika kolem nás se zaměřením na vzdělávání
bakalářská
2011
Sousedík Miroslav
Modulová výuka elektrooborů na středních školách
bakalářská
2011
Bobrová Lucie
Užití internetu ve vzdělávacím procesu
bakalářská
2010
Pastrňák Marek
Užití moderní výpočetní techniky ve výuce a učení
bakalářská
2010
Peterková Zuzana
Historie a používání papírových peněz od vzniku Československa
bakalářská
2010
Podešva Libor
Měření na telekomunikačních kabelech místní sítě (začlenění absolventů SŠ telekomunikační do provozu ve firmě)
bakalářská
2010
Rotreklová Šárka
Historie poštovních známek a jejich užívání v obchodním styku.
bakalářská
2010
Šlapák Pavel
Nové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v učňovské obráběcí dílně.
bakalářská
2010
Cyhan Bohuslav
Měření elektrických veličin na laboratorních modelech v oblasti výuky na základní a  střední škole (vytvoření sylabu úloh)
bakalářská
2009
Hásová Renata
Užití výpočetní techniky ve výuce a učení
bakalářská
2009
Kamarádová Zdeňka
Pamětní mince, jejich význam a využití (vytvoření multimediální pomůcky)
bakalářská
2009
Marek Zdeněk
Elektrotechnické stavebnice a jejich využití ve výuce
bakalářská
2009
Šubertová Jana
Obnovitelné zdroje energie (zaměřeno na využití energie Slunce)
bakalářská
2009
Bednář Vladislav
Transformátory, návrh výukového programu
bakalářská
2008
Besta Václav
Využití výukového systému mikrolaboratoře stavebnice rc2000 (vytvoření sylabu a multimedia).
bakalářská
2008
Honka Zdeněk
Obnovitelné zdroje energie - vytvoření multimediální pomůcky
bakalářská
2008
Krupková Kristýna
Historie a budoucnost platebního styku na území českých zemí
bakalářská
2008
Petrůjová Pavlína
Historie a používání peněz v českých zemích
bakalářská
2008
Pustějovská Gabriela
Užití počítačů ve výuce a učení.
bakalářská
2008
Friedrischek Zdeněk
Zajímavá zapojení pro výuku na středních školách
bakalářská
2007
Vaněk Tomáš
Počítač jako pomocník učitele odborných předmětů
bakalářská
2007
Koval Zdeněk
Elektrotechnika kolem nás se zaměřením na světelnou a tepelnou techniku
bakalářská
2006
Navrátil Miroslav
Užití elektrické energie ve výuce odborných předmětů na střední škole se zaměřením na využití elektrického tepla v rodinném domě
bakalářská
2006Hlavní řešitel
doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období
7/2021 - 11/2023
Poskytovatel
Děkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub