Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra technické a pracovní výchovy

Veronika Švrčinová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Veronika Švrčinová
místnost, podlaží, budova: SA 323, budova SA
funkce:katedrový koordinátor pro internacionalizaci
obor činnosti:didaktika pracovní výchovy
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2613
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek, Veronika Švrčinová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Aktuální možnosti dalšího vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie
Veronika Švrčinová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Evaluace programu Malá technická univerzita
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2022
stať ve sborníku

Vzdělávání ve strojírenských oborech a jeho optimalizace pro potřeby trhu práce
Veronika Švrčinová, Dana Vicherková, Milan Chmura, Josef Malach
Rok: 2022, Paido
odborná kniha

A New Approach to an Achievement Motivation System for the Choice of an Engineering High School and Field of Study
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems
článek v odborném periodiku

Analysis of the Curriculum and Educational Conditions of Secondary Engineering Schools with a Closer Focus on Digital Technologies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

Analysis of the curriculum of secondary technical education based on the reflection of ict competencies
Josef Malach, Veronika Švrčinová, Dana Vicherková, Milan Chmura
Rok: 2021
stať ve sborníku

Částečné zatmění Slunce
Veronika Švrčinová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamic Change of Technical and Digital Competencies of Czech Teachers Between The First And Second Waves of The Covid-19 Pandemic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

ENERGETICKÁ GRAMOTNOST ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Techika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Mezipředmětové téma metalurgie v egyptské Staré říši
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Selected safety issues during the first wave of the Coronavirus pandemic at Elementary and Secondary schools
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

STUDENTS OF TECHNICAL HIGH SCHOOLSIN THE REALITY OF DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Pedagogical Education Theory and Practice
článek v odborném periodiku

Survey of the Current Situation of the Implementation of Polytechnic Education in Kindergartens and Primary Schools in the Czech Republic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

The Effect of Posters on Increasing the Level of Knowledge of Secondary School Pupils
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák
Rok: 2021
stať ve sborníku

The Utilization of Digital Technologies in Times of Pandemic and its Impact on Improving the Pedagogical Digital Competence
Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2021
stať ve sborníku

Analysis of the opinions of student of high schools(with a focus on engineering) on teaching with digital technologies in their studies and their self-assessment of their own digital competences acquired during their studies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analysis of the Opinions of Students of High Schools (With a Focus on Engineering) on Teaching with Digital Technologies in their Studies and their Self-Assessment of their Own Digital Competences Acquired during their Studies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020, TEST Engineering and Management
článek v odborném periodiku

Analysis of Tools Evaluating Pedagogical Digital Competences in Relation to the Current Paradigm of Education
Veronika Švrčinová, Josef Malach
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Tools Evaluating Pedagogical Digital Competences in Relation to the Current Paradigm of Education
Veronika Švrčinová, Josef Malach
Rok: 2020
stať ve sborníku

Covid19 Impact on Information Channels Choosing Preference during the Self-Study of Teachers in the Gender Context
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2020
stať ve sborníku

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DISTANĆNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH V RÁMCI PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek
Rok: 2020, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2020, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Teaching Experience with the Conditions of Distance Education at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic during the Covid19 Outbreak
Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analýza současné situace v oblasti technického vzdělávání a situace na trhu práce v oblasti technických profesí
Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Rok: 2019, Technika a vdelávanie
článek v odborném periodiku

Edukační význam technického kroužku na rozvoj logického myšlení žáka
Radim Štěpánek, Renáta Kučábová, Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Rok: 2019
stať ve sborníku

VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION IN CURRICULUM AND MOTIVATION FOR SELECTION OF TECHNICAL DISCIPLINES
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková, Ivana Fialová
Rok: 2019, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Standards and Frameworks of Digital Competence of Teachers as a tool for Professional Training and Assessment
Josef Malach, Veronika Švrčinová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Standards and Frameworks of Digital Competence of Teachers as a Tools for Professional Training and Assessement
Josef Malach, Veronika Švrčinová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Theoretical and Methodological Basis of Assessment of Pedagogical Digital Competences.
Josef Malach, Veronika Švrčinová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vlastnosti materiálů v preprimárním vzdělávání
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Rok: 2018, Technika a vdelávanie
článek v odborném periodiku

Polytechnika v mateřských školách
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Rok: 2017, Technika a vdelávanie
článek v odborném periodiku

Polytechnika v mateřských školách
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek, Veronika Švrčinová
Rok: 2017
stať ve sborníku

REALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek
Rok: 2017, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Objevování energie ve Světě techniky
Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Rok: 2016, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Aktuální možnosti dalšího vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie
Veronika Švrčinová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Staff Mobility for Training - Erasmus+
Veronika Švrčinová
Rok:
působení v zahraničí

Staff Mobility for Training - Erasmus+ International Week
Veronika Švrčinová
Rok:
působení v zahraničí

Teaching Mobility - Erasmus+
Veronika Švrčinová
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BHHRHra a hračka
BTP2Technologická praktika s didaktikou 2
HRAHRHra a hračka
KHRAHra a hračka
MSHHRHra a hračka
MSTP1Technologická praktika s didaktikou 1
2PRX3Souvislá profesní praxe
3TAZCTechnická zájmová činnost
3TEZCTechnická zájmová činnost
5DCPXDidaktické cvičení s praxí na ZŠ
5DTPVDidaktika technické a pracovní výchovy
5EPROTechnika-člověk-životní prostředí
5IPTVDidaktika pracovní a tech. výchovy
5RAC3Technologická praktika 3
5TEP1Technologická praktika 1
55AK1Materiály v konstrukční činn. dítěte 1
55CPXDidaktické cvičení s praxí na ZŠ
55PTVDidaktika pracovní a tech. výchovy
55TPVDidaktika technické a pracovní výchovy
6BDT2Didaktika technických a tvoř. činností 2
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TDPPTechn. v domácn. a zahradě, přip. pokrmů
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66DT1Didaktika technických a tvoř. činností 1
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8DPTVDidaktika pracovní a technické výchovy
8PCMPPraktické činnosti s materiály
88CMPPraktické činnosti s materiály
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88PTVDidaktika pracovní a technické výchovy
VYZC1Specializace zájmové činnosti
VYZC2Specializace zájmové činnosti
VYZC3Specializace zájmové činnosti
WYVZ1Specializace zájmové činnosti I
WYVZ2Specializace zájmové činnosti II


AutorNázev práceTypRok
Šrubařová MichaelaRozvoj jemné motoriky prostřednictvím práce s textilními materiály v předmětu pracovní výchova na prvním stupni základní školydiplomová 2022 
Dovalová MarianaDrátování a jeho využití v pracovních činnostech na prvním stupni základních školdiplomová 2021 
Veselý TomášVyužití projektové metody k průzkumu zájmu o kutilství u žáků 2. stupně základní školydiplomová 2021 
Fuksová EliškaVyužití materiálů v pracovní výchově na 1. stupni ZŠdiplomová 2020 
Brzezná RadkaTechnologické postupy a metodické pokyny pro práci s keramickou hlínou na 1. stupni ZŠdiplomová 2019 
Bulawová KateřinaHra a hračka v proměnách časudiplomová 2019 
Haasová BarboraExperimenty v pracovních činnostech na základní školediplomová 2019 
Kotlářová DagmarVyužití pracovních listů ve  výuce ekonomických předmětů na středních odborných školách.diplomová 2019 
Robenek TomášRealizace pokusů v technicky zaměřených předmětechdiplomová 2019 
Bařinová KateřinaPolytechnické vzdělávání v předškolním věku v souladu s rytmem roku v příroděbakalářská 2021 
Černá BarboraVliv samostatně navržené hračky při adaptaci tříletého dítěte v MŠbakalářská 2021 
Kvačová PetraRozvíjení motoriky u dítěte předškolního věku za pomoci práce s drobnými materiálybakalářská 2021 
Rovenská KláraPolytechnické činnosti v mateřské školebakalářská 2021 
Šmíd JanHra a hračka jako prostředek všestranného rozvoje žákabakalářská 2021 
Uhlová ElizabethVyužití konstrukčních stavebnic v mateřské školebakalářská 2021 
Pilchová MichaelaRealizace a ověření pokusů v mateřské školebakalářská 2020 
Absolonová ŠtěpánkaHra a hračka v mateřských školáchbakalářská 2019 
Foltýnová DenisaPreference rodičů a prarodičů při výběru hry a hračkybakalářská 2019 
Kněžíčková LenkaKeramika v předškolním vzděláváníbakalářská 2019 
Lysová MichaelaHra a hračka a jejich role v životě dětíbakalářská 2019 
Pipreková VeronikaTvoření z papíru v předškolním vzděláváníbakalářská 2019 
Cienciala JiříTvořivost v technické výchověbakalářská 2018 
Veselý TomášRozvoj manuální zručnosti při práci se dřevem v pracovních činnostech na druhém stupni ZŠbakalářská 2018 
Bulawová KateřinaInteraktivní tabule a její využití ve výucebakalářská 2017 
Pullmannová ŠárkaVýběr hračky pohledem rodičů dítěte předškolního věkubakalářská 2017 


Vzdělávání ve strojírenských oborech a jeho optimalizace pro potřeby trhu práce
Hlavní řešitelMgr. Veronika Švrčinová
Období4/2019 - 3/2021
PoskytovatelKatedra pedagogiky a andragogiky, Program ZÉTA
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub