Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (2)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Učitelství odborných předmětů, bakalářské studium
Cílem kurzu učitelství odborných předmětů je připravit pro praktické vyučování u výuky na SOU a SOŠ. Uplatnění se předpokládá v kategoriích H , E a M oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a maturitou. Absolvent je vybaven potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro práci zvoleného zaměření (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika) po stránce odborné a didaktické.

Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Cílem kurzu je připravit podporu pro učitele odborných předmětů zvoleného zaměření pro výuku na středních odborných učilištích a středních odborných školách. Jejich uplatnění se předpokládá v kategoriích H, E a M oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a maturitou. Zaměření Strojírenství a elektrotechnika připravuje učitele strojírenských, materiálovědních a elektrotechnických předmětů. Zaměření Obchod a služby připravuje učitele pro předměty orientované na obchod a poskytování služeb.