Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium
Kurz je určen pro zájemce, kteří usilují získat kvalifikaci pro výuku praktického vyučování SOU a SOŠ v oborech poskytujících střední vzdělávání s výučním listem a maturitou. Absolvent získá odborné pedagogické znalosti a kompetence pro práci ve zvolené specializaci (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika). Toto studium je podmíněno placením školného a je definováno vysokoškolským zákonem §60 o celoživotním vzdělávání.

U3V – Přednáškový cyklus
Roční přednáškový cyklus nabídne rozmanitou paletu témat čtyř kateder, která se váží k aktuálním potřebám moderního světa. Budou probírány:

  • Digitální technologie: hrozby a příležitosti – např. bezpečnost na internetu, umělá inteligence, digitální závislost
  • Využití aktuálních psychologických poznatků pro život v 21. století
  • Ekonomie pro neekonomy a finanční gramotnost – např. inflace, financování důchodů a zdravotní péče, zadlužování domácností
  • Jak se vyznat v labyrintu médií? – např. jak média fungují, vliv reklamy, principy zpravodajství
Přednáškový cyklus nabízí programy vycházející z akreditovaných oborů pedagogické fakulty. Účastníci vzdělávání jsou přiměřenou formou seznamováni s vývojem univerzitního poznávání v tématech, se kterými se starší lidé aktuálně v životě setkávají.

Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Tento kurz je určen pro učitele odborných předmětů na středních odborných učilištích a středních odborných školách. Jejich uplatnění se předpokládá v kategoriích H, E a M oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a maturitou.

Studium se dělí na specializace:
Specializace Strojírenství a elektrotechnika připravuje učitele strojírenských, elektrotechnických, a oborových předmětů.
Specializace ekonomického směru Obchod a služby připravuje učitele pro předměty orientované na obchod a sektoru služeb.