Pozvánka na 26. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Konference se bude konat ve dnech 17. - 19. května 2019 v hotelu Sportcentrum, Brandýs nad Labem. .

Pořadatelé konference

Českomoravská psychologická společnost - Sekce psychologie zdraví ve spolupráci s:

Katedrou Pedagogické a školní psychologie, PdF Ostravské univerzity v Ostravě,
Katedrou psychologie FF UK v Praze
Ústavem sociálního lékařství, LF UK v Hradci Králové.

Na konferenci jsou tradičně zváni kolegyně a kolegové z ČR, SR, Polska i Velké Británie.

Tématické okruhy konference:

 • Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví
 • Duševní zdraví jako ekonomická komodita dnešního světa
 • Možnosti prevence, ochrany a podpory zdraví z pohledu psychologie zdraví
 • Osobní pohoda (well-being) a kvalita života
 • Psychologie zdraví a tělesná výchova
 • Psychologie zdraví a výchova ke zdraví
 • Psychologie zdraví v přípravě budoucích psychologů
 • Spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS) a European Federation of Psychologist´s Associations (EFPA).
 • Zátěž, stres a možnosti jejich zvládání
 • Psychologie zdraví v přípravě zdravotníků

Organizační výbor:

 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (garant odborného programu, LF UK Hradec Králové) – pověřený vedoucí Sekce PZ ČMPS
 • Mgr. František Tomášek (organizace)
 • PhDr. Renata Hacklová, Ph.D (garant , člen AKP, jednatelka Sekce PZ ČMPS, UK Praha)
 • PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (PdF OU v Ostravě)
 • PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (garant za KPE, PdF OU v Ostravě)

Uzávěrka přihlášek:

 • k aktivní účasti je 5. dubna 2019
 • k pasivní účasti 3. května 2019

Podrobné informace a přihláška

Na vaši účast se těší organizační výbor konference PZ.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 03. 2019