Pozvánka a přihláška na 25. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Konference se bude konat ve dnech 18. - 20. května 2018 ve Vernířovicích u Šumperka.

Hotel Reoneo
Hotel Reoneo

Pořadatelé konference

Českomoravská psychologická společnost - Sekce psychologie zdraví ve spolupráci s:

Katedrou Pedagogické a školní psychologie, PdF Ostravské univerzity v Ostravě,
Katedrou psychologie FF UK v Praze
Ústavem sociálního lékařství, LF UK v Hradci Králové.

Na konferenci jsou tradičně zváni kolegyně a kolegové z ČR, SR, Polska i Velké Británie. Aktivní účast na letošní jubilejní 25. konferenci Sekce Psychologie zdraví již přislíbili PhDr. Daniel Heller předseda ČMPS, prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., PhDr. Dušan Selko, Ph.D. z Bratislavy, MUDr. Patryk Stecz, Ph.D. z Lodze, pí. Marry Ann Paterson z Velké Britanie ad.

Tématické okruhy konference:

 • Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví
 • Duševní zdraví jako ekonomická komodita dnešního světa
 • Limity oboru Psychologie zdraví (průnik s pozitivní a klinickou psychologií, kořeny v neuropsychologii aj.)
 • Možnosti prevence, ochrany a podpory zdraví z pohledu psychologie zdraví
 • Nové systémy péče o duševní zdraví
 • Osobní pohoda (well-being) a kvalita života
 • Pohyb a zdraví
 • Spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS) a European Federation of Psychologiss Associations (EFPA).
 • Škola a zdraví, výchova ke zdraví a pozitivní edukace
 • Zátěž, stres a možnosti jejich zvládání

Organizační výbor:

 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (garant odborného programu) – pověřený vedoucí Sekce PZ ČMPS
 • doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. (garant, organiz.) - zástupce vedoucího Sekce PZ ČMPS
 • PhDr. Renata Hacklová, Ph.D (garant , člen AKP, jednatelka Sekce PZ ČMPS)
 • PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (audiovizuální technika)
 • PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (garant za KPE OU v Ostravě)

Sekretariát konference:

 • doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě
  Bližší informace: Bohumil Koukola, bkoukola@seznam.cz, mobil: 777 675 760

Doba konání konference:

Zahájení konference v pátek 18. května 2018 po večeři (19. hod.), 20,15 - 23,45 hod. tradiční neformální přátelské setkání ve společenské místnosti hotelu Reoneo. Odborný program konference začíná v sobotu 19. května 2018 v 9.00 hod. plenárním zasedáním. Předpokládané ukončení konference je v neděli 20. května 2018 před obědem.

Konferenční poplatek:

 • 300 Kč
 • 100 Kč studenti a doprovázející osoby

Způsob platby - předem, pouze bankovním převodem

 • Účastníci z České republiky přes bankovní spojení ČSOB na číslo účtu Sekce Psychologie zdraví: 189155881/0300
  Variabilní číslo: členové ČMPS
  uvedou své číslo z členského průkazu, ostatní uvedou číslo 52018
  Do poznámky pro příjemce uveďte prosím své Příjmení a jméno.

 • Platba konferenčního poplatku pro zahraniční účastníky také převodem na:
  Account Holder: CMPS
  IBAN CZ64 0300 0000 0001 8915 5881
  BIC (SWIFT) CEKOCZPP
  Payment reference number (“Variabilní symbol”): 452018
  Surname and name:
  Name of bank and address:
  CSOB, a.s.- PS, Roztylská 1
  225 95 Praha 025
  Czech Republic

Aktivní účastníci, proveďte prosím platbu nejpozději do 20. 4. 2018 (poslední den bankovního příkazu nebo poštovního příkazu).
Pasivní účastníci, proveďte platbu účastnického poplatku převodem nejpozději do 11. 5. 2018.

Storno podmínky

Organizátor se zavazuje neúčtovat účastnický poplatek v případě jeho zrušení do 8 dnů před ohlášeným příjezdem. K vracení storna dojde až po akci, na základě seznamu odhlášených osob.

Při zrušení platby účastnického poplatku méně než 8 dní před příjezdem nebude účastnický poplatek vrácen.

Náklady za pobyt v hotelu Reoneo a způsob platby:

Cena za ubytování a stravování je 400,- Kč/den (zahrnuje ubytování ve dvou-čtyřlůžkových pokojích). Dvoulůžkové pokoje budou přednostně přidělovány manželským dvojicím. Jméno spolubydlící/ho uveďte v přihlášce (viz níže). Poskytovatelem služby je hotel Reoneo, nikoliv organizátoři konference. Platba za ubytování a stravování bankovním převodem nebo platební kartou není možná. . Zaplatíte na místě CASH vedoucímu hotelu. Kdo chce přijet dříve, domluví se s vedoucím hotelu Reoneo (pan Petr Tihelka mobil: 608 444 659) a oznámí to současně hlavnímu organizátorovi B. Koukolovi bkoukola@seznam.cz.

Doprava:

Doporučujeme raději osobním automobilem. Pokud použijete veřejnou dopravu, tak se přes hlavní vlakový koridor ze Zábřeha n. M. dopravte do Šumperka a tam pokračujte až na konečnou do Sobotína. Odtud autobusovou linkou do Vernířovic – zastávka u kostela (navazuje na spoje Českých drah). Zpět v neděli objednaným mikrobusem, ve 12,00 hod. z Vernířovic přes Šumperk do Zábřeha na Moravě. Prosíme, ZÁVAZNĚ vyznačte v přihlášce, zda pojedete zpět objednaným mikrobusem.

Informace k PŘIHLÁŠCE

Po vyplnění přihlášky (a v případě aktivní účasti na konferenci i Abstraktu), bude Vaše přihláška automaticky odeslána do centrálního registru na sekretariát konference (pokud by při automatickém odeslání přihlášky došlo k „přenosovému“ šumu, tak ji prosím zašlete přímo na email: bkoukola@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek:

 • k aktivní účasti je 6. dubna 2018
 • k pasivní účasti 4. května 2018

Recenzovaný Sborník abstrakt přednášek, workshopů i posterů bude vydán s ISBN v elektronické formě na webových stránkách Sekce Psychologie zdraví ČMPS.

Pokyny pro přihlášení sdělení, workshopu nebo posteru:

Připravte stručný abstrakt v délce přibližně 250 slov (1433 znaků), který vložíte do formuláře za přihláškou. Abstrakt by měl vycházet ze základních bodů:

 • Východiska - Metoda - Výsledky - Závěry

Příspěvek přihlašujte jen jednou i v případě, že se na něm podílí více účastníků konference, je jedno, kdo z nich jej přihlásí. Jeden autor (resp. skupina autorů) může přihlásit nejvíce 3 příspěvky.

Online přihláška - kliknětě zde

Na vaši účast se těší organizační výbor konference PZ.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 03. 2018