Pozvánka a přihláška na 24. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Konference se bude konat ve dnech 19. - 21. května 2017 ve Vernířovicích u Šumperka.

Hotel Reoneo
Hotel Reoneo

Pořadatelé konference

Českomoravská psychologická společnost - Sekce psychologie zdraví ve spolupráci s:

 • Katedrou Pedagogické a školní psychologie, PdF Ostravské univerzity v Ostravě,
 • Katedrou psychologie FF UK v Praze
 • Ústavem sociálního lékařství, LF UK v Hradci Králové.

Zaměření konference:

 • Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví
 • Spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS) a European Federation of Psychologisťs Associations (EFPA).
 • Zátěž, stres a možnosti jejich zvládání (copingové strategie)
 • Psychická odolnost (resilience)
 • Osobní pohoda (well-being) a kvalita života
 • Psychosociální determinanty zdraví
 • Pozitivní psychologie a psychologie zdraví (průnik)
 • Škola a zdraví, výchova ke zdraví a pozitivní edukace
 • Pohyb a zdraví
 • Možnosti prevence, ochrany a podpory zdraví z pohledu psychologie zdraví

Organizační výbor:

 • prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. (garant odbor. progr.) - předseda Sekce PZ ČMPS
 • doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. (garant, organiz.) - místopřed. Sekce PZ ČMPS
 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (garant)
 • PhDr. Renata Hacklová, Ph.D (garant , člen AKP, jednatelka Sekce PZ ČMPS)
 • PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (audioviz. technika)
 • PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (garant za KPE OU v Ostravě)

Sekretariát konference:

 • doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě
  Bližší informace: Bohumil Koukola, bkoukola@seznam.cz, mobil: 777 675 760

Doba konání konference:

Zahájení konference v pátek 19. května 2017 při večeři (19. hod.), 20,30 - 24,00 hod. tradiční neformální přátelské setkání ve společenské místnosti hotelu Reoneo. Odborný program konference začíná v sobotu 20. května 2017 v 9.00 hod. plenárním zasedáním, předpokládané ukončení konference je v neděli 21. května 2017 před obědem.

Konferenční poplatek:

 • 300 Kč
 • 100 Kč studenti a doprovázející osoby

Způsob platby:

 • předem, pouze bankovním převodem na č. ú.: 189155881/0300

Aktivní účastníci, proveďte prosím platbu nejpozději do 24. 4. 2017 (poslední den bankovního příkazu nebo poštovního příkazu). Do „Zpráva pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení. Pasivní účastníci, proveďte platbu účastnického poplatku převodem nejpozději do 10. 5. 2017. Do „Zpráva pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení.

Storno podmínky

Organizátor se zavazuje neúčtovat účastnický poplatek v případě jeho zrušení do 8 dnů před ohlášeným příjezdem.

Při zrušení platby účastnického poplatku méně než 8 dní před příjezdem nebude účastnický poplatek vrácen.

Náklady pobytu účastníků a způsob platby:

Cena za ubytování a stravování je 400,- Kč/den (zahrnuje ubytování ve dvou-čtyřlůžkových pokojích). Dvoulůžkové pokoje jsou přednostně rezervovány manželským dvojicím. Jméno spolubydlící/ho uveďte v přihlášce (viz níže). Pokud neobjednáte některou položku, bude celková cena upravena. Poskytovatelem služby je hotel Reoneo, nikoliv organizátoři konference. Platba bankovním převodem nebo platební kartou není možná. Platíte na místě CASH vedoucímu hotelu. Kdo chce přijet dříve, domluví se s vedoucím hotelu Reoneo (pan Petr Tihelka mobil: 608 444 659) a oznámí to současně hlavnímu organizátorovi B. Koukolovi bkoukola@seznam.cz.

Doprava:

Doporučujeme raději osobním automobilem. Pokud použijete veřejnou dopravu, tak se přes hlavní vlakový koridor ze Zábřeha n. M. dopravte do Šumperka a tam pokračujte až na konečnou do Sobotína. Odtud autobusovou linkou do Vernířovic – zastávka u kostela (navazuje na spoje Českých drah). Zpět v neděli objednaným mikrobusem, ve 12,00 hod. z Vernířovic přes Šumperk do Zábřeha na Moravě. Prosíme, ZÁVAZNĚ vyznačte v přihlášce, zda pojedete zpět objednaným mikrobusem.

Informace k PŘIHLÁŠCE

Po vyplnění přihlášky, a v případě Vaší aktivní účasti na konferenci i Abstraktu, bude přihláška automaticky zaslána do centrálního registru na sekretariát konference (viz odkaz na link dole).

Uzávěrka přihlášek:

 • k aktivní účasti je 31. března 2017
 • k pasivní účasti 5. května 2017

Prosíme o dodržení termínu.

Pokyny pro přihlášení sdělení, workshopu nebo posteru:

Připravte stručný abstrakt v délce přibližně 250 slov (1433 znaků), který vložíte do formuláře za přihláškou. Abstrakt by měl vycházet ze základních bodů:

 • Východiska - Metoda - Výsledky - Závěry

Příspěvek přihlašujte jen jednou i v případě, že se na něm podílí více účastníků konference, je jedno, kdo z nich jej přihlásí. Jeden autor (resp. skupina autorů) může přihlásit nejvíce 3 příspěvky.

Online přihláška - kliknětě zde

Na vaši účast se těší organizační výbor konference PZ.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022