Charakteristika katedry pedagogické a školní psychologie

Katedra zajišťuje v širokém rozsahu výuku teoretických i aplikovaných psychologických disciplín pro učitelské obory na třech fakultách OU, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě a Filozofické fakultě. Dále zabezpečuje odbornou psychologickou přípravu u neučitelských oborů na Pedagogické fakultě a garantuje výuku některých psychologických disciplín na Lékařské fakultě.

Profil katedry je dán čtyřmi studijními obory, které katedra úspěšně akreditovala. Konkrétně se jedná o následující obory:

  • „Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání“ ve tříletém bakalářském studiu
  • „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ“ ve dvouletém navazujícím magisterském studiu
  • „Psychologie se zaměřením na vzdělávání“ ve tříletém bakalářském studiu
  • „Psychologie pro střední školy“ ve dvouletém navazujícím magisterském studiu

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 02. 2021