Charakteristika katedry pedagogické a školní psychologie

Katedra zajišťuje v širokém rozsahu výuku teoretických i aplikovaných psychologických disciplín pro učitelské obory na třech fakultách OU, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě a Filozofické fakultě. Dále zabezpečuje odbornou psychologickou přípravu u neučitelských oborů na Pedagogické fakultě a garantuje výuku některých psychologických disciplín na Lékařské fakultě.

Profil katedry je dán čtyřmi studijními obory, které katedra úspěšně akreditovala. Konkrétně se jedná o následující obory: „Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání“ ve tříletém bakalářském studiu, „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ“ ve dvouletém navazujícím magisterském studiu, „Psychologie se zaměřením na vzdělávání“ ve tříletém bakalářském studiu a „Psychologie pro střední školy“ ve dvouletém navazujícím magisterském studiu.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 12. 2019