Charakteristika katedry pedagogické a školní psychologie

Katedra zajišťuje v širokém rozsahu výuku teoretické i aplikované psychologie pro učitelské obory na třech fakultách OU, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě a Filozofické fakultě. Dále zabezpečuje odbornou psychologickou přípravu u neučitelských oborů na Pedagogické fakultě a některé psychologické disciplíny i na Lékařské fakultě.

Profil katedry je dán také studijním oborem Výchova ke zdraví, který byl katedrou úspěšně reakreditován v roce 2011 jednak ve tříletém bakalářském studiu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, tak ve dvouletém následném magisterském studiu Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ na dobu následujících 6 let.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2017