Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky

Ondřej Sekera


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 320, budova SA
funkce:pedagogický poradce pro NMgr Sociální pedagogika PS
obor činnosti:sociální pedagogika, psychoterapie, osobnostní rozvoj, rodina a rodinná terapie, Model růstu Virginie Satirové
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2660
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Self-preservation positions in family communications: parent - child interaction
Ondřej Sekera
Rok: 2017, Wychowanie w Rodzinie
článek v odborném periodiku

Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty
Ondřej Sekera, Hana Cisovská
Rok: 2016, Ostravská univerzita, PdF
odborná kniha

Člen revizní komise spolku INSPIRACE (Institut transformační systemická terapie podle Satirové)
Ondřej Sekera
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Efektivní komunikace pedagoga s rodičem dítěte
Ondřej Sekera
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotící pohovory ředitele se zaměstnanci školy
Ondřej Sekera
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lektorování individuální sebezkušenosti psychoterapeutického výcviku Malenovice I
Ondřej Sekera
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lektorování psychoterapeutického výcviku KNOSALE
Ondřej Sekera
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce se třídou, do které přichází děti z Ukrajiny
Ondřej Sekera
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozhovory ředitele se zaměstnanci školy
Ondřej Sekera
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum výcviků v TSTS v České republice
Ondřej Sekera
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efektivní komunikace pedagoga s rodičem dítěte
Ondřej Sekera
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lektorování individuální sebezkušenosti psychoterapeutického výcviku Malenovice I
Ondřej Sekera
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lektorování psychoterapeutického výcviku KNOSALE
Ondřej Sekera
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akční výzkum v teorii a praxi
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Žaneta Šimlová ... další autoři
Rok: 2020, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Člen revizní komise spolku INSPIRACE (Institut transformační systemická terapie podle Satirové)
Ondřej Sekera
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Lektorování individuální sebezkušenosti psychoterapeutického výcviku Movisa 7
Ondřej Sekera
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lektorování psychoterapeutického výcviku KNOSALE
Ondřej Sekera
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kongruence v interakci rodič - dítě
Ondřej Sekera
Rok: 2019
stať ve sborníku

Lektorování individuální sebezkušenosti psychoterapeutického výcviku Movisa 7
Ondřej Sekera
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lektorování psychoterapeutického výcviku KNOSALE
Ondřej Sekera
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reedukace dětí a mládeže s poruchami chování a emocionality
Ondřej Sekera
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rodina a její členové v kontextu současnosti
Ondřej Sekera
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kongruence v interakci rodič - dítě
Ondřej Sekera
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lektorování individuální sebezkušenosti psychoterapeutického výcviku Movisa 7
Ondřej Sekera
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřeby osob s duševním onemocněním při nasměrování na práci, motivace a metody pro efektivní pracovní začlenění
Ondřej Sekera
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi
Kamila Sekerová, Ondřej Sekera
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z osobnostně-sociálního rozvoje
Ondřej Sekera
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Outcome of psychotherapeutic training MOVISA (Model of Virginia Satir)
Ondřej Sekera
Rok: 2017, Satir International Journal
článek v odborném periodiku

Self-preservation positions in family communications: parent - child interaction
Ondřej Sekera
Rok: 2017, Wychowanie w Rodzinie
článek v odborném periodiku

Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty
Ondřej Sekera, Hana Cisovská
Rok: 2016, Ostravská univerzita, PdF
odborná kniha

Faktory psychoterapeutického výcviku ovlivňující jeho frekventanty
Ondřej Sekera
Rok: 2016, Psychoterapie (Praxe-Inspirace-Konfrontace)
článek v odborném periodiku

Řeč orientovaná na dítě - rodičovské perspektivy a limity (sebezáchovné komunikační pozice v praxi)
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Sebezáchovné komunikační pozice v interakci rodič - dítě
Ondřej Sekera
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímaná vlastní účinnost v kontextu edukace (ve vzdělávání) sociálně znevýhodněných žáků
Ondřej Sekera
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dopady psychoterapeutického výcviku Movisa IV na jeho frekventanty
Ondřej Sekera
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívané satirovské komunikační modely v rodině
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychoterapie a její prostor v reedukačních a resocializačních zařízeních
Ondřej Sekera
Rok: 2014, Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize

Sledování osobnostních a terapeutických kompetencí frekventantů psychoterapeutického výcviku
Ondřej Sekera, Josef Malach, Martina Rozsypalová
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Sledování osobnostních a terapeutických kompetencí frekventantů psychoterapeutického výcviku
Ondřej Sekera
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobré ráno
Ondřej Sekera
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Psychoterapie a její prostor v resocializačních a reedukačních zařízeních
Ondřej Sekera
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenze publikace Kognitývny vývin človeka a jeho poruchy
Ondřej Sekera
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

University of Cordoba
Ondřej Sekera
Rok: 2013
působení v zahraničí

Ústavní zařízení pro děti a mládež
Ondřej Sekera
Rok: 2013, Portál
kapitola v odborné knize

Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků
Julius Sekera, Hana Kubíčková, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Gabriela Bolková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Potenciál humanistické terapie v přípravě sociálních pedagogů
Ondřej Sekera
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Skoro každý rodičem
Ondřej Sekera
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vychovatel-sociální pedagog jako alternativa současné selhávající rodiny
Ondřej Sekera
Rok: 2012
stať ve sborníku

Výzkumný projekt Sledování dopadů psychoterapeutického výcviku Movisa IV na jeho frekventanty
Ondřej Sekera
Rok: 2012, Zpravodaj Institutu Virginie Satirové České republiky
článek v odborném periodiku

Pojetí dobrovolnictví v přípravě sociálních pedagogů na Ostravské univerzitě
Ondřej Sekera
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevýchova. Úvod do teórie a praxe
Ondřej Sekera
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nakázeň jako výsledek nenaplňěných očekávání
Ondřej Sekera, Julius Sekera
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nekázeň jako výsledek nenaplněných očekávání
Ondřej Sekera
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otevřené zúčastněné pozorování jako nástroj odhalení profesních aktivit vychovatelů
Ondřej Sekera
Rok: 2010
stať ve sborníku

Resocializační zařízení objektivem sociálních pedagogů - informace z výzkumu
Ondřej Sekera
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodina v nečase
Ondřej Sekera
Rok: 2010, Ostravská univerzita, PdF
odborná kniha

Skoro každý rodičem
Ondřej Sekera
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vychovatel dětského domova a výchovného ústavu a jeho profesní činnosti
Ondřej Sekera
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hogeschool van Amsterdam
Ondřej Sekera
Rok: 2009
působení v zahraničí

Identifikace profesních aktivit vychovatelů výchovných ústavů a dětských domovů
Ondřej Sekera
Rok: 2009, Ostravská univerzita
odborná kniha

Otevřené zúčastněné pozorování jako nástroj odhalení profesních aktivit vychovatelů
Ondřej Sekera
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní činnosti vychovatele resocializačních a reedukačních zařízení
Ondřej Sekera
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Role of a Carer in Relation to Socially Disadvantaged Persons. Personality and Professional Activities of a Carer of Socially Disadvantaged
Ondřej Sekera
Rok: 2009, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Vychovatel dětského domova a výchovného ústavu a jeho profesní činnosti
Ondřej Sekera
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vychovatel-sociální pedagog jako alternativa současné selhávající rodiny
Ondřej Sekera
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace a komparace profesních činností vychovatelů ve vybraných zařízeních výchovné péče v České republice
Ondřej Sekera
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.
Milena Kurelová, Ondřej Sekera, Hana Kubíčková
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
odborná kniha

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.
Milena Kurelová, Ondřej Sekera, Hana Kubíčková
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
odborná kniha

The development of deprived personalities of children and adolescents done by educators in the Czech republic
Ondřej Sekera
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The development of deprived personalities of children and adolescents done by educators in the Czech republic
Ondřej Sekera
Rok: 2008, Problemy Profesjologii
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Slaski, Instytut pedagogiky
Ondřej Sekera
Rok: 2008
působení v zahraničí

18th EECERA ANNUAL CONFERENCE Stavanger
Ondřej Sekera
Rok: 2008
působení v zahraničí

Praktické problémy vysokoškolské výuky
Ondřej Sekera, Eva Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesiogram vychovatelů a učitelů působících ve výchovných ústavech a školách při těchto VÚ
Milena Kurelová, Ondřej Sekera
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Reálné faktory znesnadňující mapování profesních činností vychovatelů v institucích ústavní péče - informace z výzkumu
Ondřej Sekera
Rok: 2007
stať ve sborníku

Aktuální problémy výchovných institucí pohledem jejich edukátorů
Ondřej Sekera
Rok: 2006
stať ve sborníku

Różni wychowawcy - różne spojrzenia na pracę z dziećmi z handicapem społecznym
Ondřej Sekera
Rok: 2006
stať ve sborníku

Różni wychowawcy ? różne spojrzenia na pracę z dziećmi z handicapem społecznym
Ondřej Sekera
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Warunki pracy wychowawców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą w Republice Czeskiej
Ondřej Sekera
Rok: 2006
stať ve sborníku

Diferenciace v kooperaci rodiny a školy
Ondřej Sekera
Rok: 2005
stať ve sborníku

Diferenciace v kooperaci rodiny a školy
Ondřej Sekera
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otázky kolem integrace
Ondřej Sekera
Rok: 2005
stať ve sborníku

Prostor pro speciální pedagogiku v přípravě budoucího učitele
Ondřej Sekera
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prostor pro speciální pedagogiku v přípravě budoucího učitele
Ondřej Sekera
Rok: 2005
stať ve sborníku

Warunki pracy wychowawców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą w Republice Czeskiej
Ondřej Sekera
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
7PVYZMetodologie pedagogického výzkumu
7VIKTViktimologie a násilí v rodině
77IKTViktimologie a násilí v rodině
77VYZMetodologie pedagogického výzkumu
BC1PRProjektový seminář k bakalářské práci
BKSPESociální pedagogika
BVYROVýchova v rodině
CSOPESociální pedagogika
DP2PRProjektový seminář k diplomové práci
MD2PRProjektový seminář k diplomové práci
ME2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
MI2KTViktimologie a násilí v rodině
OS1P2Osobnostní příprava 2
PE1MESociál. pedag. metodologie a diagnostika
PP2VYProjekt pedagogického výzkumu
RE2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
SE1ZPMetodologie k závěrečné práci
SO1PESociální pedagogika 1
SO1PGSociální pedagogika
SO2PESociální pedagogika 2
TESMPedagogika pro učitele 2-Sociální ped.
TESMVSociální pedagogika
USOCISociální pedagogika 2
UVDPDÚvod do pedagogiky
VI2KTViktimologie a násilí v rodině
WN1PESociální pedagogika
YB1PRProjektový seminář k bakalářské práci
YEMZXMetodologie k závěrečným pracím
YEMZ1Metodologie k závěrečným pracím
YETO1Etopedie
YE1DGSociálně ped. metodol. a diagn.
YS1P2Osobnostní příprava 2
YS1P3Osobnostní příprava 3
YT1ROZáklady práce s rodinou
ZSOPZáklady sociální pedagogiky
ZT1ROZáklady práce s rodinou
1PSINNáročné situace ve škole
1ZPSINáročné situace ve škole
11PSINáročné situace ve škole
11ZNSNáročné situace ve škole
2OSBPOsobnostní příprava
3ZPD2Základy pedagogiky 2
4OSROOsobnostně-sociální rozvoj
4ZOSROsobnostně-sociální rozvoj
44OSROsobnostně-sociální rozvoj
44ZOSOsobnostně-sociální rozvoj
6MEVYMetody a techniky výzkumu
6PEDIPedagogická diagnostika
6PSROPráce s rodinou
6SEBPProjektový seminář k bakalářské práci 1
6SEB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
66EBPProjektový seminář k bakalářské práci 1
66EB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
66EDIPedagogická diagnostika
66EVYMetody a techniky výzkumu
66SO1Osobnostní příprava 1
66SO2Osobnostní příprava 2
66SROPráce s rodinou
7REEMReedukace dětí a ml. s por. emocionality
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEDPProjektový seminář k diplomové práci 1
7SED2Projektový seminář k diplomové práci 2
7TEPETerapie v sociální pedagogice
77EDPProjektový seminář k diplomové práci 1
77ED2Projektový seminář k diplomové práci 2
77EEMReedukace dětí a ml. s por. emocionality
77EPETerapie v sociální pedagogice
77OS1Osobnostní příprava 1
77OS2Osobnostní příprava 2
77OS3Osobnostní příprava 3
9DRRRReedukace a resoc. dětí s poruchami emo.
9DVSSVýchova v současné společnosti
VYOR2Osobnostní rozvoj pedagoga
2RDMEReedukace dětí a mládeže s poruch. emoc.
3RDMEReedukace dětí a mládeže s poruch. emoc.


AutorNázev práceTypRok
Modr PavelMožnosti psychosociální podpory rodiny v kontextu práce výchovného ústavu v Ostravě-Hrabůvcediplomová  
Kolář PatrikStudenti středních škol a jejich závislost na sociálních sítíchdiplomová 2022 
Růčková ZuzanaRizikové chování adolescentů spojené s prostředím rodinydiplomová 2022 
Gaš MarekKonfliktní situace ve školní praxidiplomová 2021 
Korbel AdamPozitivní využití sociálních sítí u žáků 2. stupně základní školydiplomová 2021 
Mojdová AnetaVztah asistenta pedagoga a učitelediplomová 2021 
Barešová TerezaProfese učitele jako životní poslánídiplomová 2020 
Grocholová EvaMíra zodpovědnosti v jednotlivých oblastech rodičovstvídiplomová 2020 
Klímová DanielaDůvody umístění dítěte do tří let do kolektivního zařízenídiplomová 2020 
Pacík LiborPříčiny tolerance společnosti k užívání tělesných trestů v rodinědiplomová 2020 
Pešlová EvaKomunikace v rodině a hodnocení dítěte rodičemdiplomová 2020 
Říčný MilanSebehodnocení u adolescentů v zařízeních ústavní výchovydiplomová 2020 
Betíková LucieTresty používané v rodinědiplomová 2019 
Kupčová ŠárkaKomunikace v interakci rodič-dítědiplomová 2019 
Pernicová AnetaOčekávání vychovatelů dětských domovů od sebe samadiplomová 2019 
Prusek DaliborDopravní výchova řidičů seniorů - změny chování řidičů v důsledku stárnutídiplomová 2019 
Sakmarová VeronikaVerbální agrese v rodinné komunikacidiplomová 2019 
Turčeková MartinaVerbální reakce dětí v rámci superracionální pozice rodičůdiplomová 2019 
Holubová EvaKongruentní komunikace v interakci rodič - dítědiplomová 2018 
Lukasík AdamPodmínky pro psychoterapii v dětských domovechdiplomová 2017 
Marchlíková LenkaVybrané projevy sportovního násilí u dětí v kolektivních sportechdiplomová 2017 
Řehulková ŠárkaKomunikace mezi učitelem a rodičem, jejich vzájemná kooperacediplomová 2017 
Zvolenská NikolStanovení hranic rodiči ve výchově dětídiplomová 2017 
Chudá MonikaOčekávání rodičů od sebe sama při výchově dětí v dysfunkčních rodináchdiplomová 2016 
Fidrichová ZuzanaChování rodičů k dítěti ve stresové situacidiplomová 2016 
Javorská KateřinaKomunikace rodičů a dětídiplomová 2016 
Koloničná EvaLesní mateřské školydiplomová 2016 
Náhlík RobinFaktory ovlivňující práci policisty s klienty výchovných ústavůdiplomová 2016 
Sáblíková IvanaSpecifika chování dětí v mateřské škole, vykazující znaky deprivace.diplomová 2016 
Bolková BarboraÚroveň zapojení rodin v rámci péče poskytované v domovech pro seniorydiplomová 2015 
Bučková LucieObsah komunikace mezi rodiči a dětmidiplomová 2015 
Dlouhá VendulaVnímání rodiny u adolescentů z dětských domovůdiplomová 2015 
Hejduk HeinzSatirovské komunikační pozice zaměřené na dítědiplomová 2015 
Lošáková IvetaVyužití psychoterapie v pomáhajících profesíchdiplomová 2015 
Nyklová BarboraEtnické předsudky a stereotypy současných adolescentůdiplomová 2015 
Ryšková EvaIdentifikace nejčastějších stresových komunikačních pozic rodinné komunikacediplomová 2015 
Víchová VendulaKomunikační pozice ve stresu u klientů reedukačních a resocializačních zařízenídiplomová 2015 
Adámková KatrinInterview jako metoda sběru dat a jeho limity v praxidiplomová 2014 
Dybalíková SimonaOčekávání odsouzených od realizace výkonu trestudiplomová 2014 
Kamenská TaťánaInterview jako metoda sběru dat a jeho přednosti v praxidiplomová 2014 
Kunová HanaPodmínky pro psychoterapeutickou práci ve výchovných ústavechdiplomová 2014 
Neumannová HanaVliv chráněného bydlení na kvalitu života duševně nemocnýchdiplomová 2014 
Sandtnerová VeronikaAktuální překážky ve výchově dětí očima rodičůdiplomová 2014 
Konečná RadanaInstitucionální výchova pohledem dětí, které jí prošlydiplomová 2013 
Kupčíková LuciePříčiny a motivace žen, které se věnují dobrovolné prostitucidiplomová 2013 
Matějková MichaelaStresové komunikační pozice mezi učitelem a dětmi na 2. stupni ZŠdiplomová 2013 
Miklas RadimBezdomovectví-extrémní vyloučení a význam rodiny pro lidi bez domovadiplomová 2013 
Minksová MichaelaVýznam prorodinné práce z pohledu odborníkůdiplomová 2013 
Palarčíková ŽanetaDeterminanty pracovní spokojenosti pracovníků v sociálních službách v závislosti na typu pracovištědiplomová 2013 
Drgáčová BlankaIdentifikace aktivit vychovatele v dětském domovědiplomová 2012 
Fránková ZuzanaSociálně preventivní funkce mateřských center a její naplňování v praxidiplomová 2012 
Kokorudová SylvaDodržování systému opatření ve výchově (odměn a trestů) v ústavní výchovědiplomová 2012 
Ondrušáková PetraRodičovské jednání a postoje v rodinách adolescentůdiplomová 2012 
Sedloňová GabrielaVýsledky canisterapie u geriatrických klientů v prostředí domova pro seniorydiplomová 2012 
Sroková JanaSkutečné příčiny prostituce klientů resocializačních a reedukačních zařízenídiplomová 2012 
Božoň RobertFluktuace vychovatelů výchovných ústavů.diplomová 2011 
Solařová EvaPotřeby praxe versus vysokoškolská příprava - pohledy studujících vychovatelůdiplomová 2011 
Stehno PavelProgram návratu klienta reedukačního zařízení domůdiplomová 2011 
Zetek VladimírPolicejní profese a její dopady na život rodinydiplomová 2011 
Horsáková DrahoslavaSpeciální pedagog a aplikace resocializačního programu ve vazební věznicidiplomová 2010 
Bednaříková KateřinaPříčiny fluktuace pedagogických pracovníků v prostředí zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.diplomová 2009 
Drugdová VeronikaPostoje vychovatelů ve výchovných zařízeních k jejich práci.diplomová 2009 
Mrkva TomášRodina jako faktor ovlivňující výchovně-vzdělávací proces na Střední škole teleinformatikydiplomová 2009 
Urban IgorReálné faktory ovlivňující práci policisty s klienty zařízení ústavní výchovydiplomová 2009 
Chovančíková JanaKladení otázek ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠdiplomová 2005 
Ircingová HanaVyužití počítačových programů pro výuku funkcí na ZŠdiplomová 2005 
Pindejová TaťánaSoučasnost a perspektivy využití slovních úloh v matematickém vzdělávání žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2005 
Pinďáková PetraMotivace ve vyučování matematicediplomová 2004 
Švajková LucieSpolupráce rodiny a školybakalářská 2022 
Zatloukalová KristýnaKlima školybakalářská 2022 
Bardoňová NikolÚskalí komunikace obyvatel sociálně vyloučených lokalit s Asistenty prevence kriminalitybakalářská 2021 
Bula MartinZvládání života příslušníků Policie ČR v mimořádných situacíchbakalářská 2021 
Mitašiková ZdeňkaZměna vztahu biologické dítě-rodič v důsledku přechodné pěstounské péče.bakalářská 2021 
Soukupová LenkaDopady domácího vyučování u dětí základních škol za mimořádného opatření na vztahy v rodiněbakalářská 2021 
Zajacová MarkétaDomácí výukabakalářská 2021 
Železná NatálieManipulační hry ve vztahu a komunikacibakalářská 2021 
Fajkusová LenkaZabezpečovací detence jako součást dnešního vězeňstvíbakalářská 2020 
Kolář PatrikMechanismy zvládání stresu učitelebakalářská 2020 
Malurková IvonaComing out u homosexuálně orientovaných jedincůbakalářská 2020 
Mičíková MonikaPatologické hráčství a jeho dopady na rodinubakalářská 2020 
Mutinová NelaPostoje mladých dospělých k manželstvíbakalářská 2020 
Pískala VojtěchOdkládání úkolů studenty vysoké školybakalářská 2020 
Uher LukášRiziko používání sociálních sítí dětmibakalářská 2020 
Pražák MilanIdentifikace pracovní doby vychovatelů dětských domovů (výchovných ústavů)bakalářská 2019 
Růčková ZuzanaRozvod rodičů a jeho dopad na partnerské vztahy dětíbakalářská 2019 
Birgusová SilvieVýchova v rodině jako významný činitel ovlivňující vzdělání dítětebakalářská 2018 
Grocholová EvaSoučasná očekávání mužů a jejich změny v manželství a partnerském soužitíbakalářská 2018 
Hanáčková KristýnaZpůsoby vyrovnávání se rodičů s transsexualitou svého dítětebakalářská 2018 
Holubcová KateřinaRole, do kterých se dostávají děti v důsledku alkoholismu svých rodičůbakalářská 2018 
Klímová DanielaPodíl angažovanosti otce na chodu rodinybakalářská 2018 
Kopa MatějVýchovné problémy žáků školní družiny, jejich analýza a možné způsoby řešeníbakalářská 2018 
Přibylová KateřinaPodpůrné faktory obětí agresorůbakalářská 2018 
Skopková MarkétaVliv bazální stimulace na kvalitu života seniorů v domovech pro seniorybakalářská 2018 
Betíková LucieDůvody užívání trestů rodičibakalářská 2017 
Denkovová NikolKyberšikana mezi dětmi školního věku v prostoru sociálních sítíbakalářská 2017 
Šípová PetraSpolupráce rodičů a prarodičů při výchověbakalářská 2017 
Štěpánová LucieSourozenecké konstelace a jejich vliv na partnerské vztahybakalářská 2017 
Vašutová LucieProblematika závislých vztahůbakalářská 2017 
Wilczek MichalPodpora rodiny při zvládání únavy v profesi policisty.bakalářská 2017 
Bednaříková LucieStarší matky a jejich specifikabakalářská 2016 
Holubová EvaFaktor strachu v práci vychovatele v dětském domověbakalářská 2016 
Káchová EsterOdborné kompetence výchovných pracovníků dětských domovů pro výkon profesebakalářská 2016 
Maciejková ZdeňkaDítě s poruchou autistického spektra od početí k 8. roku a jeho vliv na rodinubakalářská 2016 
Nytrová GabrielaPřipravenost adolescentů na odchod z dětských domovůbakalářská 2016 
Plotová LenkaOčekávání dnešních prarodičů od této rolebakalářská 2016 
Srovnal MichalRole rodiny v prevenci nebezpečného chování dětí na sociálních sítíchbakalářská 2016 
Strmisková LenkaMezigenerační očekávání při výchově dětíbakalářská 2016 
Zelinová KristýnaRodičovská očekávání při výchově vlastních dětíbakalářská 2016 
Kadlčková JanaDítě odloučené z rodiny v ústavní výchověbakalářská 2015 
Kalousková MichaelaAktuální problémy neúplných rodinbakalářská 2015 
Kubíková JanaKonflikt mezi rodičem a potomkembakalářská 2015 
Labudová MonikaDítě jako oběť sexuálního zneužíváníbakalářská 2015 
Mésáriková AnetaPřepis interview a jeho možnostibakalářská 2015 
Plačková PetraPedagogické aktivity pracovníků v jeslíchbakalářská 2015 
Schmutzová MonikaVýchova dětí v neúplné rodině - výchova matkoubakalářská 2015 
Valderová BarboraVýchova dětí homosexuálními párybakalářská 2015 
Vilčeková LenkaOčekávání seniorů při pobytu v sociálním zařízeníbakalářská 2015 
Weselowská LenkaPobyt v azylovém domě a jeho dopad na vztahy v rodiněbakalářská 2015 
Zvolenská NikolOčekávání rodičů od sebe sama při výchově dětíbakalářská 2015 
Bartošová TerezaOčekávání rodičů od vychovatele školní družinybakalářská 2014 
Bazalová MiroslavaSexuální výchova v rodiněbakalářská 2014 
Dziková MichaelaSyndrom zavrženého rodičebakalářská 2014 
Nikliborcová KateřinaNávrat lidí bez domova do jejich původního sociálního prostředíbakalářská 2014 
Pospíšilová LianaPostoje dětí a dospívajících k bezdomovectvíbakalářská 2014 
Žídek VladanVliv uložených výchovných opatření na chování klientů výchovného ústavubakalářská 2014 
Burdíková ZuzanaSoučasné rodičovské kompetence ve výchověbakalářská 2013 
Cekotová LucieZlomový okamžik vedoucí týranou ženu k odchodu z násilného vztahubakalářská 2013 
Langrová MarkétaMotivace vedoucí ke studiu oboru Vychovatelstvíbakalářská 2013 
Lukasík AdamKomunikační vzorce v rodiněbakalářská 2013 
Měchová LucieÚskalí získávání dat přepisem rozhovorůbakalářská 2013 
Podolínský PetrSebezáchovné mechanismy rodin s nezaměstnanými jedincibakalářská 2013 
Schreierová JanaVliv sociálního prostředí na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2013 
Šrámková ZuzanaHomosexuální pár a možnosti výchovy dětíbakalářská 2013 
Borská KrystynaKomunikační schémata v rodině a jejich dopady na dítěbakalářská 2012 
Brigula KamilZnalosti a zkušenosti dospívajících s problematikou stalkingubakalářská 2012 
Dvořáková VendulaSpolupráce pedagogického pracovníka s rodinou klienta Střediska výchovné péčebakalářská 2011 
Michálek PavelOdborné ambice vychovatele vstupujícího do výchovně-vzdělávacího procesubakalářská 2011 
Michalková MarkétaPostavení vychovatele zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy v naší společnostibakalářská 2011 
Ottová ZuzanaKompetence vychovatele dětského domova.bakalářská 2011 
Šimková LenkaZkušenosti žáků a učitelů základních škol s kyberšikanoubakalářská 2011 
Vinklárková VeronikaKompetence vychovatele výchovného ústavu.bakalářská 2011 
Banášová AnetaVýchovná práce očima vychovatele v zařízení ústavní a ochranné výchovy.bakalářská 2010 
Biščák PatrikPreventivní programy diváckého násilí zaměřené na děti a mládežbakalářská 2010 
Drgáčová BlankaKompetence sociálního pedagoga v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovybakalářská 2010 
Kokorudová SylvaÚstavní výchova internátního typu ve srovnání s výchovou v systému rodinných buněkbakalářská 2010 
Koniuch RostislavPreventivní programy v oblasti majetkové trestné činnosti zaměřené na děti a mládež v okrese Karvinábakalářská 2010 
Svoboda JiříOsobnost dobrovolníka v občanském sdružení S.T.O.P.bakalářská 2010 
Švidernochová HanaVymezení problémového chování dětí a dospívajících a možnosti jeho mapováníbakalářská 2010 
Kamrád TomášPropojení systémů IS STAG a IBM LearningSpace 5bakalářská 2005 


Identifikace modelů rodinné komunikace prostřednictvím užitých jazykový prostředků
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub