Projekty a granty
Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina jako nástroj kognitivní edukace v kontextu primárního vzdělávání žáků a pregraduální přípravy učitelů
Id projektuSGS08/PdF/2023
Hlavní řešitelMgr. Eliška Kučáková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceZamýšlený projekt se zabývá rozvojem kognitivního fungování jedince v kontextu základního vzdělávání, především u žáků s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí. Kvalita kognitivního fungování se v současné edukační praxi i výzkumech uvádí především v souvislostech se školní úspěšností i připraveností (Kovalčíková a Martinková 2020, s. 71?72; Ahmed et al. 2021; Benzing et al. 2019). Jedná se o oblast, která je silně propojena s ovládnutím trivia a zvládnutím požadavků, které základní vzdělávání na žáka klade. Lze ji cílenými metodami a principy posilovat a modifikovat přímo ve výuce směrem, který by umožnil lépe zvládnout adaptaci jedince na nejen školní podmínky. Jedním z nástrojů kognitivní edukace využívaným především v základním vzdělávání v ČR je program Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina (FIE). V rámci projektu bude daný nástroj implementován do výuky žáků 1. stupně ZŠ a jeho účinnost bude ověřována v několika oblastech. Projekt si rovněž klade za cíl navázat na koncept modifikovatelnosti kognitivního fungování v kontextu pregraduální přípravy učitelů. Aby pedagog mohl být připraven na působení směrem k rozvoji kognitivního fungování žáků, potřebuje již v rámci pregraduální přípravy rozvíjet porozumění principům i cílům této edukace a především své sebepoznání a metakognitivní dovednosti. Jednou z možností je rovněž implementace FIE do výuky studentů a vytvoření samostatného volitelného předmětu na PdF OU.