1. pracovní seminář s mezinárodní účastí - Učíme nadané žáky

Katedra pedagogiky a andragogiky, Katedra speciální pedagogiky pořádají 1. pracovní seminář s mezinárodní účastí, zaměřený na problematiku práce učitele s nadanými žáky.

Zvláštní pozornost bude věnována požadavkům na práci učitele v inkluzívní škole. Seminář je pořádán s podporou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Doc. PhDr. Josefa Malacha, CSc.

Termín:

  • 14. března 2012

Organizační garanti

Sponzor akce

Z důvodu stálého zájmu o přihlašování na seminář posouváme termín odevzdání přihlášek VČETNĚ příspěvků na 30. leden 2012

Důležité termíny
30.01.2012přihlášení na konferenci (elektronicky na adresu: )
30.01.2012 odeslání názvu a abstraktu příspěvku v českém a anglickém jazyce (elektronicky na adresu: )
30.01.2012 provedení platby
do 30.01.2012 odeslání textu příspěvku (elektronicky na adresu: )
Organizační pokyny
Místo jednání:Mlýnská 5, Ostrava, místnost č. 201
Konferenční poplatek:830,- Kč
Uskutečnění platby proveďte do 30.01.2012 na účet:
Číslo bankovního účtu:931761
Směrový kód banky: 0710
Variabilní symbol:454204
Měna: CZK
SWIFT kód banky: CNBACZPP
Mezinárodní číslo účtu (IBAN):CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
Adresa banky:Česká národní banka, pobočka Ostrava, Nádražní 4, Ostrava 1, 701 01

Kontaktní osoby, (informace):

Dokumenty

Příspěvek zaslat v elektronické podobě do 30. 1. 2012

Všechny příspěvky budou publikovány ve sborníku s ISBN na CD ROM a to i v případě, že se referující nemohl 1. pracovního semináře zúčastnit. Podmínkou je uhrazení poplatku.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022