Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky

Jana Škrabánková


„Génius je člověk jako každý jiný. Jenže je jiný.“

Honoré de Balzac

Jana Škrabánková

titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 209, budova C
funkce:vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
Přírodovědecká fakulta
telefon, mobil: 553 46 2158
723 111 097
e-mail:

Vzdělání

2003 – 2005
VŠ vzdělání, studijní obor Pedagogika, MU, Brno
2003 – 2005
Ph.D., studijním programu Pedagogika, MU, Brno
1987
PaedDr., Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (zaměření na didaktiku fyziky), Pedagogická fakulta, Ostrava
1981 – 1986
VŠ vzdělání, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika - chemie, Pedagogická fakulta, Ostrava
 

Kvalifikace

2010
Habilitace docentem pedagogiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
2005
Ph.D., MU Brno
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky
2011 – 2015
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a andragogiky
2002 – 2011
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
1998 – 2001
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra chemie (externě)
1991 – dosud
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
1986 – 1990
Střední odborné učiliště zemědělské, Bílovec
 

Odborné zaměření

V rámci střední školy - výuka fyziky a chemie
V rámci univerzity - oborová didaktika (fyzika), Geofyzika, Speciální teorie relativity, Práce s talenty v přírodních vědách a matematice
Výzkum v oblasti přírodovědného a matematického nadání
Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement - vedoucí
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosud
Oborová rada doktorského studijního oboru Didaktika fyziky, studijní program Fyzika, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc
2015 – dosud
Oborová rada doktorského studijního oboru Didaktika českého jazyka a literatury, studijní program Specializace v pedagogice, Pedagogická fakulta, OU
2015 – 2017
Vědecká rada Ostravské univerzity
2013 – 2015
Vědecká rada Pedagogické fakulty OU
2012 – 2017
Oborová rada doktorského studia oboru Teorie vzdělávání ve fyzice, Přírodovědecká fakulta, OU
2007 – 2008
Akademická rada VŠAES, České Budějovice
 

Ocenění

2013
Výrazná pedagogická osobnost roku. Oceněna hejtmanem Moravskoslezského kraje u příležitosti Dne učitelů.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Společnost pro talent a nadání (STAN, kolektivní člen ECHA)
Česká pedagogická společnost
Curriculum Studies Research Group
 

Působení v zahraničí

22. 8. 2016 – 27. 8. 2016
Communication University of China / China / Beijing /zvaná přednáška, výzkumný pobyt
23. 2. 2015 – 27. 2. 2015
Katolícka univerzita v Ružomberoku, Pedagogická fakulta / Slovensko / zvané přednášky
15. 12. 2014 – 19. 12. 2014
Fakulta matematiky, fyziky a Technických věd, Pedagogická univerzita v Krakově / Polsko / výzkumný pobyt
1. 12. 2014 – 5. 12. 2014
Fakulta matematiky, fyziky a Technických věd, Pedagogická univerzita v Krakově / Polsko / výzkumný pobyt
24. 8. 2013 – 29. 9. 2013
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom /Slovensko / zvané přednášky
12. 11. 2012 – 16. 11. 2012
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom / Slovensko / zvané přednášky
 

Jazykové znalosti

Angličtina
mírně pokročilý
Ruština
mírně pokročilý
 


Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci
Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Podpora kompetencí učitele fyziky v projektu Příroda
Jana Škrabánková, Erika Mechlová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Visualisation and interpretation of student strategies in solving natural science-based tasks using the eye-tracker
Jana Škrabánková, Lukáš Laš, Petr Bujok
Rok: 2018, Journal of Eye Movement Research
článek v odborném periodiku

Nadání jako společenský fenomén
Jana Škrabánková
Rok: 2017, Curriculum
odborná kniha

Pojetí profesních kompetencí učitelů
Jana Škrabánková, Roman Hrmo, Daniel Kučerka, Ján Kmec
Rok: 2016, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
kapitola v odborné knize

Practical Use of the Eye Camera in Pedagogical Research (Processing of Selected Data Using the Eye Tracking Method)
Jana Škrabánková
Rok: 2016, Acta Technologica Dubnicae
článek v odborném periodiku

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Rok: 2015, e-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Talent. Is It Really a Gift?
Jana Škrabánková
Rok: 2014, Ostravská univerzita, vydavatelství Repronis
odborná kniha

Žijeme s nadáním
Jana Škrabánková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Covert Bullying in Education of Gifted Children at School.
Jana Škrabánková
Rok: 2022, Age Publishing
kapitola v odborné knize

Didaktika fyziky 1
Jana Škrabánková
Rok: 2022
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dimenze inteligence
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kognitivní a emocionální potřeby nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kognitivní a emoční potřeby nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kognitivní a emoční potřeby nadaných žáků - vstřícná škola
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Máme ve škole nadané žáky?
Jana Škrabánková, Marian Plucnar
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci - charakteristika, potřeby, očekávání
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Talent ve škole - jak o něj nepřijít?
Jana Škrabánková, Josef Molnár, Irena Hošková, Věra Olšáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Talentovaní žáci v našich školách I
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Talentovaní žáci v našich školách II
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tandemová výuka fyziky na gymnáziu
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učíme nadané žáky správně?
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umíme podpořit talentované žáky v našich školách?
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání a strategie výuky nadaných žáků na střední škole.
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zlobiví nebo nadaní?
Jana Škrabánková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chemie elektronového mraku v propojení s fyzikou atomového jádra (s využitím Periodické soustavy prvků)
Jana Škrabánková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak ve výuce pracovat s nadanými žáky a jak se k nim chovat
Jana Škrabánková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je výuka nadaných žáků na střední škole problém?
Jana Škrabánková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kdo jsou nadaní žáci - typologie nadaných
Jana Škrabánková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kdo jsou nadaní žáci a jaké mají potřeby?
Jana Škrabánková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Organizace workshopu k metodě ABAKU
Jana Škrabánková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podzimní setkání školních koordinátorů péče o nadané na SŠ v MSK
Jana Škrabánková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava školních koordinátorů péče o nadané na středních školách v našem kraji
Jana Škrabánková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Theory and Practice of Neuromarketing: Analyzing Human Behavior in Relation to Markets
Jana Škrabánková, Kateřina Bočková, Michal Hanák
Rok: 2021, Emerging Science Journal
článek v odborném periodiku

Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání nadaných žáků na střední škole
Jana Škrabánková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální typologie nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci ve škole - radost nebo problém?
Jana Škrabánková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neuromarketing: teorie a praxe
Jana Škrabánková, Michal Hanák
Rok: 2020, Journal of Global Science
článek v odborném periodiku

Práce s talentovanými žáky v přírodních vědách a v matematice
Jana Škrabánková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika komunikace učitele s nadanými žáky
Jana Škrabánková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

STUDENTS? ABILITY TO WORK WITH GRAPHS IN PHYSICS STUDIES RELATED TO THREE TYPICAL STUDENT GROUPS
Jana Škrabánková, Stanislav Popelka, Markéta Beitlová
Rok: 2020, Journal of Baltic Science Education
článek v odborném periodiku

Systematický úvod do problematiky nadání na ZŠ
Jana Škrabánková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tandemová výuka fyziky na gymnáziu
Jana Škrabánková
Rok: 2020, Československý časopis pro fyziku
článek v odborném periodiku

Úvod do problematiky nadaných žáků na základní škole
Jana Škrabánková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímají učitelé podporu práce s nadanými žáky jako problém?
Jana Škrabánková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní způsoby práce s nadanými žáky, nominace, identifikace
Jana Škrabánková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě - praktické odpovědi na praktické otázky.
Jana Škrabánková, Lenka Urbanová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

DIFFERENCES IN ATTITUDES TO SOLVING TASK BY GIFTED AND STANDARD STUDENTS MONITORED BY THE EYE TRACKING TECHNOLOGY - PILOT STUDY
Jana Škrabánková, Patrik Kočí, Vladimír Vaněk, David Nocar
Rok: 2019
stať ve sborníku

DISADVANTAGES OF INTERDISCIPLINARITY IN MATHEMATICS
Vladimír Vaněk, David Nocar, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Rok: 2019
stať ve sborníku

Exkurze do CERNu
Jana Škrabánková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Hravá fyzika
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intensive General English
Jana Škrabánková
Rok: 2019
působení v zahraničí

INTERDISCIPLINARY APPROACH IN TEACHING HUMAN BIOLOGY REALIZED WITHIN THE PROJECT NATURE
David Nocar, Michal Živný, Vladimír Vaněk, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Rok: 2019
stať ve sborníku

INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN TEACHING MATHEMATICS AND CHEMISTRY
Vladimír Vaněk, David Nocar, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Rok: 2019
stať ve sborníku

INTERDISCIPLINARY RELATIONS WITH MATHEMATICS IN TEACHING OF NATURAL SCIENCE REALIZED WITHIN THE PROJECT NATURE
David Nocar, Vladimír Vaněk, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Rok: 2019
stať ve sborníku

Jak pracovat s talenty na gymnáziu
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Minkowského prostoročas
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci v Moravskoslezském kraji
Jana Škrabánková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Nepochopení nadaných žáků ve výuce - příčiny a následky
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od memorování ke konstruktivismu
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborný blok IX
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Odborný blok VII
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Podpora nadání u studentů gymnázií
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce s talenty - základní kurz
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika nadaných žáků na základní škole
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problémy nadaných
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Představení CVVPT - aktivity, vize
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole - se zaměřením na SŠ
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sborník závěrečné konference projektu Příroda
Jana Škrabánková, Zuzana Václavíková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

SCHOOL SCIENTIFIC INVESTIGATION
Patrik Kočí, Jana Škrabánková, Vladimír Vaněk, David Nocar
Rok: 2019
stať ve sborníku

Specifika nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Struktura hmoty
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

STUDENTS´ STRATEGIES DURING SOLVING PHYSICS TASKS DESCRIBED THANK TO THE COMBINATION OF AN EYE-TRACKER AND A PEN-TABLET
Patrik Kočí, Jana Škrabánková, Vladimír Vaněk, David Nocar
Rok: 2019
stať ve sborníku

Svět částic
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

USE OF EYE TRACKING METHOD IN THE RESEARCH FOR VISUALIZATION AND INTERPRETATION OF STUDENT STRATEGIES IN SOLVING NATURAL SCIENCE-BASED TASKS
Jana Škrabánková, Vladimír Vaněk, Patrik Kočí, David Nocar
Rok: 2019
stať ve sborníku

Webinář - moderovaná diskuse k problematice nadání
Jana Škrabánková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Základní fyzikální a chemické pokusy, vhodné pro rozvoj nadaných dětí v mateřských školách
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní fyzikální a chemické pokusy, vhodné pro rozvoj (nejen) zvídavých dětí v mateřských školách
Jana Škrabánková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrečná konference projektu Příroda
Jana Škrabánková, Zuzana Václavíková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci
Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Analýza trendů ve vzdělávání - doporučení pro budoucí revizi RVP
Jana Škrabánková
Rok: 2018, Národní ústav pro vzdělávání a Fyzikální pedagogická společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků
kapitola v odborné knize

Centrum se představilo v Událostech v regionu
Jana Škrabánková, Alexandr Benda
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Giftedness and a Possible Risk of Bullying
Jana Škrabánková, Martina Martínková
Rok: 2018, Acta Educationis Generalis
článek v odborném periodiku

Jak poznat nadané žáky a jak s nim ve výuce pracovat
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak pracovat s nadaným žákem?
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jednoduché fyzikální a chemické experimenty
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krása mikrosvěta
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití Eye Trackingu ve výuce přírodovědných předmětů (ukázky z oblasti fyzikálních a matematických úloh)
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci ve školní třídě.
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci ve školní třídě - nominace a identifikace.
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborný blok VI
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Podpora kompetencí učitele fyziky v projektu Příroda
Jana Škrabánková, Erika Mechlová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Problémy s nadanými dětmi
Jana Škrabánková, Jiří Rozehnal
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Představení Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity spustila nové specializované Centrum.
Jana Škrabánková, Tomáš Drobík, Tomáš Blumenstein
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA
Jana Škrabánková, Libor Koníček
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA
Jana Škrabánková, Libor Koníček
Rok: 2018
stať ve sborníku

Rozvoj nadaného dítěte v běžné škole.
Jana Škrabánková, Jiří Rozehnal
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Systematický úvod do problematiky nadání .
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání)
Jana Škrabánková, Jiří Rozehnal
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Centre for Research on Natural Science Education and Talent-Management
Jana Škrabánková, Barbara Baarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologie nadaných podle M. Neihart, Gardnerova typologie inteligence
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do problematiky nadání - systém podpory a vzdělávání nadaných.
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do problematiky nadaných žáků.
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do problematiky práce s nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vhodné a nevhodné přístupy k nadaným žákům, praktické ukázky.
Jana Škrabánková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Visualisation and interpretation of student strategies in solving natural science-based tasks using the eye-tracker
Jana Škrabánková, Lukáš Laš, Petr Bujok
Rok: 2018, Journal of Eye Movement Research
článek v odborném periodiku

Workshop - Odborný blok IV
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková, Věra Ferdiánová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Identifikace nadání s využitím technologie Eye-trackingu
Jana Škrabánková, Hana Kalusová, Martina Jatzková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka
Jana Škrabánková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluze nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jsem učitel nadaného žáka
Jana Škrabánková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Letní přírodovědná škola 2017
Jana Škrabánková, Zuzana Václavíková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Nadání jako společenský fenomén
Jana Škrabánková
Rok: 2017, Curriculum
odborná kniha

Nadaní žáci mezi námi
Jana Škrabánková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podporujeme nadané děti pro budoucnost
Jana Škrabánková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podporujeme nadané děti pro budoucnost - seznámení s problematikou nadaných
Jana Škrabánková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speciální teorie relativity pro Mensany
Jana Škrabánková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologie nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Workshop k projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda)
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Analytical-synthetic Modelling as a Factor of the Development of Cognitive Processes in the Constructivist Framework
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co znamená být nadaný
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie testování nadání v Číně
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

International Exchange of Expert Experience From the Area of Identification, Education and fulfilment of gifted Ones
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaký typ nadaného žáka jsi?
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných
Jana Škrabánková
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Modelování logické struktury edukačního procesu
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití Eye Trackingu ve výuce přírodovědných předmětů - pilotní studie
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci a jejich učitelé
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí profesních kompetencí učitelů
Jana Škrabánková, Roman Hrmo, Daniel Kučerka, Ján Kmec
Rok: 2016, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
kapitola v odborné knize

Postřehy ze světových konferencí k problematice nadání (Dubai, Peking, Louisville)
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznáváme redoxní děje
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Practical Use of the Eye Camera in Pedagogical Research (Processing of Selected Data Using the Eye Tracking Method)
Jana Škrabánková
Rok: 2016, Acta Technologica Dubnicae
článek v odborném periodiku

Problematika nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příklady dobré praxe v práci učitele s přírodovědně nadanými žáky
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj nadaného žáka v běžné škole
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TAJEMSTVÍ PÉČE O ROZVOJ INTELIGENCE A NADÁNÍ ŽÁKŮ, NEJEN V UMĚLECKÝCH OBORECH
Danuše Sztablová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková, David Březovjak, Jiří Rozehnal, Zdeňka Jančíková, Maria Kocór, Martin Konečný, Jan Kratochvíl, Tereza Martínková, Iveta Stehlíková Bassyová, Pavlína Vojkovská, Eva Vondráková ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Téma: život s nadáním
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učíme nadané žáky III
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Vazby v biochemicky významných látkách
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci
Jana Škrabánková, Maria Vašutová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci
Jana Škrabánková, Maria Vašutová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vývoj a použití inteligenčních testů v Číně
Jana Škrabánková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Curriculum Research and Development in Physics Education.
Jana Škrabánková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Eye Tracking method in the research of mathematical and logical intelligence of students at primary school
Jana Škrabánková, Josef Trna, Eva Trnová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fostering STEM giftedness by experimentation in pre-primary and primary education
Eva Trnová, Josef Trna, Jana Škrabánková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chemie v souvislostech
Jana Škrabánková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je nadání skutečně dar?
Jana Škrabánková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Matematicko-logická inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím metody Eye Trackingu).
Jana Škrabánková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Matematicko-logická inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím metody Eye Trackingu).
Jana Škrabánková
Rok: 2015
ostatní

Problematika nadaných z hlediska moderní pedagogiky.
Jana Škrabánková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Rok: 2015, e-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Využití oční kamery v pedagogickém výzkumu..
Jana Škrabánková
Rok: 2015
ostatní

Využití oční kamery v pedagogickém výzkumu. (Zpracování vybraných dat ze zkoumání dětí s matematicko-logickou inteligencí).
Jana Škrabánková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná sonda do oblasti matematicko-logické inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím Eye Trackingu)
Jana Škrabánková, Tomáš Moravec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Exkurze Ženeva, CERN
Jana Škrabánková, Mgr. Soňa Glacová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Eye Tracker - nová technologie pro pedagogický výzkum.
Jana Škrabánková
Rok: 2014
ostatní

Eye Tracker - nová technologie pro pedagogický výzkum.
Jana Škrabánková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Eye Tracking as a Diagnostic Method of a Digitalized Chemical Experiment on the Background of the Gifted Students´Work Research
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Rok: 2014
stať ve sborníku

Eyetracking jako metoda diagnostiky digitalizovaného obrazu z oblasti biochemie na pozadí výzkumu práce nadaných žáků
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Rok: 2014
stať ve sborníku

Charakteristiky nadaných a pedagogické přístupy k nadaným žákům
Jana Škrabánková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Information about Research Centre for Educational and Evaluational Processes at the University in Ostrava
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je snadné být talentovaným žákem?
Jana Škrabánková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti nových přístupů k motivaci přírodovědně nadaných žáků s využitím Eye Trackingu
Jana Škrabánková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadání a myšlení v souvislostech
Jana Škrabánková
Rok: 2014
ostatní

Nové možnosti výzkumu nadaných studentů prostřednictvím technologie Eye Tracking (zaměřeno na přírodovědně nadané žáky)
Jana Škrabánková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Nové možnosti výzkumu nadaných studentů prostřednictvím technologie Eye Tracking (zaměřeno na přírodovědně nadané žáky)
Jana Škrabánková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách.
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák, Pavel Konečný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách.
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák, Pavel Konečný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace pilotního výzkumu nadaných o využití metody Eye Trackingu na světové konferenci APFG v Pekingu
Jana Škrabánková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled přístupů k rozvoji nadání na pedagogických fakultách v ČR a v zahraničí
Jana Škrabánková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Rok: 2014
ostatní

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Setkání se zahraničními partnery
Jana Škrabánková, Libor Jedlička, Ivana Marková, Pavel Konečný
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studio ČT24
Jana Škrabánková
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Survey of Principles of Theoretical Physics (with application to radiology)
Jana Škrabánková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Systemic Teacher Education for Gifted Students in Science and Technology
Jana Škrabánková, Josef Trna
Rok: 2014
ostatní

Talent. Is It Really a Gift?
Jana Škrabánková
Rok: 2014, Ostravská univerzita, vydavatelství Repronis
odborná kniha

Testování žáků eye trackerem
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Rok: 2014
ostatní

The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Rok: 2014
stať ve sborníku

TV Fabex - reporáž z workshopu VCEEP
Jana Škrabánková
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice
Jana Škrabánková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice
Jana Škrabánková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účast žáků Matičního gymnázia na testování s využitím Eye trackeru
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Rok: 2014
ostatní

Učíme nadané žáky II
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Učitel musí především umět dotáhnout věci do konce
Jana Škrabánková
Rok: 2014
ostatní

Události v regionech.
Jana Škrabánková
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Úvod do testování přírodovědně nadaných žáků pomocí metody Eye Tracking.
Jana Škrabánková
Rok: 2014
stať ve sborníku

VEGA - posuzovatel
Jana Škrabánková
Rok: 2014
ostatní

Využití Eye Trackingu v pedagogickém výzkumu
Jana Škrabánková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývojové trendy v pohledech na nadání v České republice
Jana Škrabánková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů
Jana Škrabánková
Rok: 2014
ostatní

Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Jana Škrabánková, Renata Kovářová, Danuše Sztablová, Jan Veřmiřovský, Pavel Konečný, Ivana Marková, Libor Jedlička ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Workshop s partnery VCEEP
Jana Škrabánková, Renata Kovářová, Danuše Sztablová, Pavel Konečný, Libor Jedlička, Jan Veřmiřovský ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

2000 Outstanding Intellectuals of the 21 st Century
Jana Škrabánková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analyticko-syntetické modelování ve vzdělávání přírodovědně nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2013, Paido
kapitola v odborné knize

Excursion to CERN as an Efficient Intrinsic Motivation for Students Gifted in Science
Jana Škrabánková, Josef Trna
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Halogeny
Jana Škrabánková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotící komise pro posouzení projektů při MŠMT v Praze - členka
Jana Škrabánková
Rok: 2013
ostatní

Inovativní motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková, Vít Schindler
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Kompetence učitelů přírodovědných předmětů
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák
Rok: 2013
stať ve sborníku

Kompetence učitelů přírodovědných předmětů
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Matrix Model of Structure of Biochemistry Curriculum
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Matrix Model of Structure of General Chemistry Curriculum
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková
Rok: 2013
ostatní

Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková, Vít Schindler
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pedagogická diagnostika. Teória a metódy diagnostikovania v elementárnej edukácii.
Jana Škrabánková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogické přístupy k nadaným žákům - se zaměřením na vzdělávání nadaných žáků v přírodovědných předmětech
Jana Škrabánková
Rok: 2013, Paido
kapitola v odborné knize

Poděkování za obohacující odpoledne
Jana Škrabánková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reportáž z konference Mensa pro rozvoj nadání 2013
Jana Škrabánková
Rok: 2013, Časopis Mensy České republiky MENSA
článek v odborném periodiku

Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students
Jana Škrabánková
Rok: 2013, Journal of Educational and Instructional Studies in The World
článek v odborném periodiku

Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students
Jana Škrabánková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Soudobé teorie vzdělávání - vybrané kapitoly
Jana Škrabánková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The model of teacher creativity and selection of educational methods for gifted students in science
Jana Škrabánková, Josef Trna
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trendy a současnost diagnostikování nadání v Česku
Jana Škrabánková
Rok: 2013, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum
kapitola v odborné knize

Typologie nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voda pro život
Jana Škrabánková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výrazná pedagogická osobnost roku 2013
Jana Škrabánková
Rok: 2013
ostatní

Výstupy ze světové konference WCGTC nazvané Celebrating of Giftedness, Kentucky, USA
Jana Škrabánková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Zahajovací konference k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 - 17. ledna 2013, Praha
Jana Škrabánková
Rok: 2013
ostatní

Analyticko-syntetické modelování ve vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2012, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ružomberok
článek v odborném periodiku

Anorganická chemie 1 - Periodická soustava prvků
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anorganická chemie 2 - Periodická soustava prvků
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CTY online kurz s přírodovědně nadaným studentem
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Extraordinarily Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development
Jana Škrabánková, Josef Trna
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideální plyny, voda
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace a rozhovory s nadanými žáky
Jana Škrabánková
Rok: 2012, PdF, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Letní škola přírodních věd
Jana Škrabánková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Rok: 2012
ostatní

Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Maticový model struktury učiva biochemie
Jana Škrabánková
Rok: 2012, Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Maticový model struktury učiva obecné chemie
Jana Škrabánková
Rok: 2012, Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Mensa pro rozvoj nadání
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mimořádně nadaný gymnazista s poruchou autistického spektra.
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monograph Educational and Didactic Communication 2012, Vol.2
Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Motivation and Creativity in the Model of Development of Science Giftedness
Jana Škrabánková, Josef Trna
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti vzdělávání matematicky nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti vzdělávání matematicky nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2012, MUNI PRESS Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Nadání a současnost
Renata Kovářová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Oborová rada doktorského studia oboru Teorie vzdělávání ve fyzice - členka
Jana Škrabánková
Rok: 2012
ostatní

Podpora fyzikálně nadaných studentů
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora fyzikálně nadaných studentů
Jana Škrabánková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Pracovní komise MŠMT ČR - členka
Jana Škrabánková
Rok: 2012
ostatní

Pracovní skupina při odboru mládeže MŠMT ČR - členka
Jana Škrabánková
Rok: 2012
ostatní

Příručka pro práci s nadanými žáky. Část s názvem Role pedagoga při péči o nadané žáky (specifikováno pro střední školy)
Jana Škrabánková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané.
Jana Škrabánková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Young Talents Program a rozhovor s nadaným žákem.
Jana Škrabánková
Rok: 2012
stať ve sborníku

The Young Talents Program a rozhovor s nadaným žákem.
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková
Rok: 2012, Listy Ostravské Univerzity
článek v odborném periodiku

Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková, Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Úvod do problematiky nadání a péče o nadané žáky
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka nadaných žáků na gymnáziích (Jihomoravský kraj)
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka nadaných žáků na gymnáziích (Moravskoslezský kraj)
Jana Škrabánková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj přístupů ke středoškolské výuce fyziky v posledních třiceti letech
Jana Škrabánková
Rok: 2012, Československý časopis pro fyziku
článek v odborném periodiku

Vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zařazení úprav redoxních reakcí nadanými žáky do kurikula obecné chemie
Jana Škrabánková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Zpráva o 1. mezinárodním pracovním semináři s názvem Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková
Rok: 2012, Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy
článek v odborném periodiku

Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky.
Jana Škrabánková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žijeme s nadáním
Jana Škrabánková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Aktuální téma-nadané děti
Jana Škrabánková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Cognitive Models in Science - Model of Optometry
Jana Škrabánková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Dobré ráno s Jedničkou
Jana Škrabánková
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Edukační dimenze finančních derivátů a jejich projekce do finanční gramotnosti žáků a studentů v ČR
Jana Škrabánková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kurikulární proces chemie - modely struktury chemie
Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Rok: 2011, Didaktis
kapitola v odborné knize

Nadaní a talentovaní žáci
Jana Škrabánková
Rok: 2011, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Nadaní žáci v reformujícím se školství - umíme je učit?
Jana Škrabánková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci v reformujícím se školství - umíme je učit?
Jana Škrabánková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Názory přírodovědně nadaných žáků na výuku fyziky
Jana Škrabánková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Pedagogické přístupy k nadaným žákům, atributy nadaných žáků.
Jana Škrabánková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej studia - rozprawy - praktyka
Jana Škrabánková
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Podpora kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém pojetí
Jana Škrabánková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Podpora kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém pojetí
Jana Škrabánková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava učitelů pro práci s nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přírodovědně nadaní žáci v hodinách fyziky.
Jana Škrabánková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specificity of Education of Gifted Students
Jana Škrabánková
Rok: 2011
stať ve sborníku

The factors of the development of cognitive processes of gifted pupils in the constructivist framework.
Jana Škrabánková
Rok: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku

The Use of  ICT in Teaching Physics at Grammar School.
Jana Škrabánková
Rok: 2011
stať ve sborníku

The 19th Biennial World Conference of the WCGTC
Jana Škrabánková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings, Volume 1
Jana Škrabánková
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Výchova k podnikavosti a inovativnosti jako problém současné pedagogiky
Jana Škrabánková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Využití ICT ve výuce fyziky na gymnáziu.
Jana Škrabánková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví)
Jana Škrabánková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

5 pilířů nadání; Práce s mimořádně nadaným autistou
Jana Škrabánková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monografie Educational & Didactic Communication 2010.
Jana Škrabánková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

A Model of the Logical Structure of the Educational Process for a Gifted Student
Jana Škrabánková
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Modelling and Visualization of  Problem Solving
Jana Škrabánková
Rok: 2009, Didaktis, Bratislava
kapitola v odborné knize

Strukturální zobrazení oborových kompetencí v přírodovědných disciplínách
Jana Škrabánková
Rok: 2009, MSD
odborná kniha

Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol
Jana Škrabánková
Rok: 2008, Ediční centrum Masarykovy univerzity
odborná kniha

Strukturální zobrazení kompetencí ve vztahu k didaktické komunikaci v přírodovědných disciplínách
Jana Škrabánková
Rok: 2007, Didaktis, Bratislava
kapitola v odborné knize

Teacher´s Competencies Development within the Process of their Pre-Graduation Training
Jana Škrabánková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Theoretical Basis of Creation of Pedagogical Structures - A Models of the Logical Structure of the Educational Process
Jana Škrabánková
Rok: 2007, MSD
odborná kniha

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DPPEPedagogika pro doktorandy KCD
ABF1LMedical biophysics I
ASTRAAstronomie a astrofyzika
BF1LFLékařská biofyzika I
DEFYZDějiny fyziky
DIFS2Didaktika fyziky 2
GEOFYGeofyzika
JAFYSSeminář z jaderné fyziky
METGEMeteorologie a geofyzika
PSTPVPráce s talenty v přír. vědách a v MA
STRELSpeciální teorie relativity
TSGSMTeaching students gifted in science
VFYZMVývoj fyzikálního myšlení
VPRIMVývoj přírodovědného myšlení
YATJPAtomová a jaderná fyzika
YDEFYDějiny fyziky
YDIF1Didaktika fyziky 1
YDIF2Didaktika fyziky 2
YJKFSJaderná a kvantová fyzika, Speciální teo
YMEGEMeteorologie a geofyzika
YSEAFSeminář z atomové fyziky
YSFFYSeminář z fyziky
YSTRPSpeciální teorie relativity
ZFYPOZákladní fyzikální pojmy
0IFCAPraktická cvičení z fyziky
7DFY1Didaktika fyziky 1
7DFY2Didaktika fyziky 2
7FYP3Fyzikální praktikum 3
7FYP4Fyzikální praktikum 4
7LBF1Lékařská biofyzika I
7MBF1Medical biophysics I
7MEGEMeteorologie a geofyzika
7PSTPPráce s talenty v přír. vědách a v MA
7SFBISeminář z fyziky pro biology
7SFFYSeminář z fyziky
7STRPSpeciální teorie relativity
7ZNFDFyzika s didaktikou
7ZNFYČást SZZ - Fyzika
9TELETalentmanagment v oblasti umění a vědy
BKOBDObecná didaktika
BKSKPŠkolní pedagogika
BPOBDObecná didaktika
COBDIObecná didaktika
COPE1Obecná pedagogika 1
COPE2Obecná pedagogika 2
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
TE1VZTeorie vzdělávání
WN1VZTeorie vzdělávání
ZPDLFZáklady pedagogiky
ZPDVVZáklady pedagogiky


AutorNázev práceTypRok
Kovařčík VladimírJak naučit studenty bezpečnému chování v dopravním prostoru s využitím výuky fyzikyzávěrečná 2022 
Petřek PetrZajímavá fyzika na Albrechtově střední škole v Českém Těšínězávěrečná 2022 
Remeš PavelKreativita ve výuce molekulové fyziky a termiky na základní školedisertační 2015 
Kočí PatrikRealizace převrácené třídy a rozvoj mentorských dovedností učitele v synergii s moderními technologiemirigorózní 2019 
Bačáková NikolVyužití fyziky běžného života ve výuce na středních školáchdiplomová 2021 
Hubáček JakubČtení grafů ve fyzice s využitím technologie Eye-trackingdiplomová 2021 
Kubáčková TerezaFotografie jako součást fyzikálních úlohdiplomová 2021 
Valušáková XenieVyužití Eye Trackingu pro stanovení způsobů řešení vybraných fyzikálních úloh žáky základní školy.diplomová 2021 
Wittek PatrikModernizace tématu Stavba atomu z pohledu výuky fyziky na základních a středních školáchdiplomová 2021 
Jedlička IvoVyužití techniky gazepoint při naplňování strategií ve výuce chemie.diplomová 2018 
Žišková NikolaAlternativní výukové směry jako inspirace pro inovativní výukové metodydiplomová 2017 
Antalová VeronikaEmoční inteligence přírodovědně nadaných studentů střední školy.diplomová 2016 
Klečková LucieAktivizační metody ve výuce žáků s lehkým mentálním postiženímdiplomová 2016 
Siwá VeronikaPříprava učitele pro práci s nadaným žákem ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školydiplomová 2016 
Mahdalová MarkétaMapování názorů žáků 2.stupně ZŠ na letní dětské táborydiplomová 2015 
Šnajdrová DenisaGenderové mapování sociální inteligence nadaných dětí na 1. stupni základní školy.diplomová 2015 
Bulařová MartinaSociální přizpůsobivost nadaných žáků na základních školách.diplomová 2014 
Černeková PetraGeneze materiálně didaktických prostředků ve školách po roce 2000.diplomová 2013 
Dorotíková PetraProjekce Waldorfské pedagogiky do aktuálního života jejich studentů a absolventů.diplomová 2013 
Krakowková MarkétaUplatnění vybraných alternativních metod v tradičních školách.diplomová 2013 
Pátíková SlávkaTřídní kolektiv a nadaný žákdiplomová 2013 
Hrabovská AnetaKvalita života a volnočasové aktivity žáků na II.st. ZŠdiplomová 2012 
Ochranová PetraVliv multimédií na efektivitu vyučování v hodinách občanské výchovy na II. stupni ZŠ.diplomová 2012 
Višvaderová ZuzanaFyzikální experimenty z Mechaniky ve výuce fyziky v tradičních, Montessoriovských a svobodných demokratických školáchbakalářská  
Desenská KateřinaAktivizující metody pro práci s nadanými dětmi v Klubu nadaných dětí v Ostravěbakalářská 2015 
Hesová PetraNaplňování strategií výuky pro handicapovaného žáka na základní škole speciální.bakalářská 2015 
Lipková JanaVýchovná úskalí práce učitelů základní školy s žáky odlišných kultur na Hranicku.bakalářská 2015 
Žišková NikolaProjekce vybraných výukových metod do výuky matematiky na základní školebakalářská 2015 
Jedličková HanaRodinné zázemí nadaného dítěte.bakalářská 2014 
Kovářová IvaVyužití metod Montessori pedagogiky při práci s nadaným dítětembakalářská 2014 
Melecká SimonaPráce výchovného poradce a metodika primární prevence zaměřená na výchovu ke zdraví u žáků na 2. stupni ZŠbakalářská 2014 
Mrtýnková KateřinaVliv rodinného prostředí na studijní výsledky jedince.bakalářská 2014 
Petrášová JanaRodina s nadaným dítětem na základní školebakalářská 2014 
Kubinová AndreaNadaný žák v mé tříděbakalářská 2013 


Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, MŠMT
Stavřešený
Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období9/2019 - 1/2021
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelDěkanát FF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
Vysokoškolákem na zkoušku v přírodovědných oborech
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období3/2019 - 12/2019
PoskytovatelDěkanát PřF, Katedra biologie a ekologie, Katedra informatiky a počítačů, MŠMT
Stavukončený
Letní přírodovědná škola pro nadané žáky MSK
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných žáků
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období1/2015 - 6/2016
PoskytovatelPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období6/2013 - 12/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
social hub