IV. Mezinárodní outdoorový workshop z cyklu Inovace v předškolním vzdělávání

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Workshop je pořádaný v mezinárodní spolupráci Katedry preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Institutu pedagogických studií Vysoké školy aplikovaných věd v Raciborzi a Katedry preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Den: 9. listopadu 2023 od 15 hod.
Místo konání: Arboretum Moravské brány v Raciborzi, ul. Markowicka 17

Zveme Vás na inspirativní setkání s akademiky a studenty Vysoké školy v Raciborzi, s akademiky a studenty Katedry preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, s akademiky a studenty Katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, členy Raciborské regionální skupiny Polského sdružení animátorů pedagogiky C. Freineta a pracovníky Arboreta Moravská brána v Raciborzi.

Mezinárodní outdoorový workshop vám poskytne nové inspirace pro vzdělávání předškolních dětí. Tentokrát se ponoříme do bohatství podzimního lesa a her inspirovaných pedagogikou Celestina Freineta. Jedna z jeho pravd zní: „Pravé poznání je to, které člověk získal objevováním a které si osvojil“.

Podzimní workshop v Raciborzském Arboretu bude příležitostí k objevování, prožívání a obohacování se v inovacích v edukaci dětí předškolního věku. Po lesních stezkách nás provede ředitelka Arboreta Mgr Elżbieta Skrzymowska, a workshop povede Dr. Kornelia Solich, akademik z Vysoké školy aplikovaných věd v Raciborzi a Dr. Karin Fodorová z Pedagogické fakulty z Ostravské univerzity.

V průběhu workshopu, budete mít příležitost navázat kontakty, profesní a přátelské vztahy, sdílet své zkušenosti, které jistě budou pro všechny zúčastněné inspirativní.

Vzhledem k charakteru aktivit, se prosím vybavte pohodlnou obuví a oblečením, vhodným pro pohyb v lese.

Účast na workshopu je zdarma.

Těšíme se na setkání s vámi na 4. mezinárodním workshopu.

Zveme studenty, ředitele a učitele mateřských škol, ředitele a učitele všech stupňů profesního rozvoje.

V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: kornelia.solich@akademiarac.edu.pl, telefon: +48 500 847 550.


IV. Mezinárodní outdoorový workshop z cyklu Inovace v předškolním vzdělávání
IV. Mezinárodní outdoorový workshop z cyklu Inovace v předškolním vzdělávání

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2023