Projekty a granty
Zvyšování kvality vzdělávání a posilování motivace studentů k učení nasazením prostředí 3D virtuálního univerzitního kampusu na bázi technologií virtuální a rozšířené reality do výukového procesu
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Období5/2021 - 6/2023
PoskytovatelKatedra matematiky s did., Program ÉTA
Stavřešený
Mobilné technológie a interaktívna tabuľa v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený